CAD-CAM

Máy in sơ đồ và cắt bìa GI-UPC2-180F Jindex

Máy in sơ đồ và cắt bìa GI-UPC2-180F Jindex

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy in sơ đồ GT-TU2-185 Jindex

Máy in sơ đồ GT-TU2-185 Jindex

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Bảng số hóa Hipo

Bảng số hóa Hipo

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy phay mica GT-JGA-1512C

Máy phay mica GT-JGA-1512C

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy cắt bìa cứng JD1512B

Máy cắt bìa cứng JD1512B

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy in sơ đồ FASTJET PRO 2000

Máy in sơ đồ FASTJET PRO 2000

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy in sơ đồ GERBER MP Series

Máy in sơ đồ GERBER MP Series

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy in sơ đồ GERBER SP Series

Máy in sơ đồ GERBER SP Series

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Bảng số hóa GERBER

Bảng số hóa GERBER

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy cắt rập Graphtec FC8600

Máy cắt rập Graphtec FC8600

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy cắt rập Duet 1200 Auto Feed

Máy cắt rập Duet 1200 Auto Feed

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy cắt rập Duet Auto Feed 1800SE

Máy cắt rập Duet Auto Feed 1800SE

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy in sơ đồ Force Jet

Máy in sơ đồ Force Jet

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy in sơ đồ WinDa High Speed- JetH series

Máy in sơ đồ WinDa High Speed- JetH series

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy in sơ dồ Winda Economical -Jet series

Máy in sơ dồ Winda Economical -Jet series

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy cắt rập 2 trong 1 WinDa SPC

Máy cắt rập 2 trong 1 WinDa SPC

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy cắt rập WinDa Pen Type

Máy cắt rập WinDa Pen Type

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy cắt rập WinDa Flat-bed Inkjet Pattern

Máy cắt rập WinDa Flat-bed Inkjet Pattern

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy phay mica WinDa WD-TC1512

Máy phay mica WinDa WD-TC1512

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy in sơ đồ Ioline

Máy in sơ đồ Ioline

5,000,000đ -50% 10,000,000đ