Chân bàn máy may

Chân máy may chữ Z

Chân bàn máy may

Chân máy may chữ Z

Mã SP : CB002 Liên hệ
Chân máy may chữ T

Chân bàn máy may

Chân máy may chữ T

Mã SP : CB001 Liên hệ
Mặt bàn máy may 1 kim

Chân bàn máy may

Mặt bàn máy may 1 kim

Mã SP : CB004 Liên hệ
cọc chỉ máy may

Chân bàn máy may

cọc chỉ máy may

Mã SP : CB07 Liên hệ
mặt bàn máy vắt sổ

Chân bàn máy may

mặt bàn máy vắt sổ

Mã SP : CB005 Liên hệ
cọc chỉ máy vắt sổ

Chân bàn máy may

cọc chỉ máy vắt sổ

Mã SP : CB008 Liên hệ
mặt bàn máy viền

Chân bàn máy may

mặt bàn máy viền

Mã SP : CB006 Liên hệ
Bàn chuyền xường may

Chân bàn máy may

Bàn chuyền xường may

Mã SP : CB006 Liên hệ
Thùng đỡ sản phẩm trước máy

Chân bàn máy may

Thùng đỡ sản phẩm trước máy

Mã SP : CB007 Liên hệ
Bàn cắt vải công nghiệp

Chân bàn máy may

Bàn cắt vải công nghiệp

Mã SP : CB008 Liên hệ