Dao, kéo, thước

Kéo bấm chỉ TC-800

Kéo bấm chỉ TC-800

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
kéo bấm chỉ hàn quốc  TC806

kéo bấm chỉ hàn quốc TC806

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
dao máy cắt vòng GITAN

dao máy cắt vòng GITAN

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Dao máy cắt vòng strong H

Dao máy cắt vòng strong H

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Dao máy cắt vòng đức Maier

Dao máy cắt vòng đức Maier

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Kéo bấm chỉ JinDiao

Kéo bấm chỉ JinDiao

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Kéo bổ túi JinDao # 1

Kéo bổ túi JinDao # 1

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Kéo bổ túi JinDao # 2

Kéo bổ túi JinDao # 2

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Kéo cắt vải JinDao

Kéo cắt vải JinDao

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Dao máy cắt vải đứng Strong H

Dao máy cắt vải đứng Strong H

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Thước nhựa mềm 50cm

Thước nhựa mềm 50cm

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Kéo cắt vải  XIONGJANG

Kéo cắt vải XIONGJANG

5,000,000đ -50% 10,000,000đ