Kim máy hai kim

Kim máy 2 kim nhật Organ DPX5

Kim máy hai kim

Kim máy 2 kim nhật Organ DPX5

Mã SP : DP X 5 Liên hệ
Kim máy 2 kim Đức DP x 5 San 10 FFG

Kim máy hai kim

Kim máy 2 kim Đức DP x 5 San 10 FFG

Mã SP : DP x 5 San 1... Liên hệ
Kim máy 2 kim đầu tròn Hàn Quốc

Kim máy hai kim

Kim máy 2 kim đầu tròn Hàn Quốc

Mã SP : DP x 5J Liên hệ
Kim máy hai kim Đài loan AMF DPX5

Kim máy hai kim

Kim máy hai kim Đài loan AMF DPX5

Mã SP : DPX5 Liên hệ
Kim máy may 2 kim TSSM DPx5 size 9,10

Kim máy hai kim

Kim máy may 2 kim TSSM DPx5 size 9,10

Mã SP : DPx5 Liên hệ
Kim máy 2 kim Trung Quốc DPx5

Kim máy hai kim

Kim máy 2 kim Trung Quốc DPx5

Mã SP : DPx5 Liên hệ
Kim máy thùa bằng đốc lớn Đài Loan TNC DPx5

Kim máy hai kim

Kim máy thùa bằng đốc lớn Đài Loan TNC DPx5

Mã SP : DPx5 Liên hệ
Kim máy 2 kim Đài Loan TNC DPX17

Kim máy hai kim

Kim máy 2 kim Đài Loan TNC DPX17

Mã SP : DPx17 Liên hệ
Kim máy hai kim nhật Organ DPX17

Kim máy hai kim

Kim máy hai kim nhật Organ DPX17

Mã SP : DPX17 Liên hệ
Kim máy hai kim nhật Organ DPX5 đầu S

Kim máy hai kim

Kim máy hai kim nhật Organ DPX5 đầu S

Mã SP : DPX5-S Liên hệ
Kim máy 2 kim nhật Organ DPX5KN

Kim máy hai kim

Kim máy 2 kim nhật Organ DPX5KN

Mã SP : DP X 5KN Liên hệ
Kim máy 2 kim hàn quốc chịu nhiệt  DPx5 S/F

Kim máy hai kim

Kim máy 2 kim hàn quốc chịu nhiệt DPx5 S/F

Mã SP : DPx5 S/F Liên hệ
Kim máy 2 kim đầu tròn Hàn Quốc DP x 17 J

Kim máy hai kim

Kim máy 2 kim đầu tròn Hàn Quốc DP x 17 J

Mã SP : DPx17 J Liên hệ
Kim máy 2 kim vàng Đức DP x 5 đầu tròn

Kim máy hai kim

Kim máy 2 kim vàng Đức DP x 5 đầu tròn

Mã SP : DP x 5 FFG... Liên hệ
Kim máy 2 kim Đức DP x 5 đầu tròn

Kim máy hai kim

Kim máy 2 kim Đức DP x 5 đầu tròn

Mã SP : DP x 5 FFG Liên hệ
Kim máy 2 kim Đức DP x 5 R

Kim máy hai kim

Kim máy 2 kim Đức DP x 5 R

Mã SP : DP x 5 R Liên hệ
Kim máy thùa khuy đầu bằng Đài Loan AMF DPx17

Kim máy hai kim

Kim máy thùa khuy đầu bằng Đài Loan AMF DPx17

Mã SP : dpx17 Liên hệ
Kim máy may 2 kim TSSM DPx5 size 11,12,15

Kim máy hai kim

Kim máy may 2 kim TSSM DPx5 size 11,12,15

Mã SP : DPx5 Liên hệ
Kim may 2 kim TSSM DPx5 size 14,16,18

Kim máy hai kim

Kim may 2 kim TSSM DPx5 size 14,16,18

Mã SP : DPx5 Liên hệ
Kim máy hai kim TSSM DPx5 size 19,21

Kim máy hai kim

Kim máy hai kim TSSM DPx5 size 19,21

Mã SP : DPx5 Liên hệ