kim, thoi, suốt, ổ, dao, kéo, thước

dao máy cắt vòng GITAN

dao máy cắt vòng GITAN

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Suốt 1 kim nhôm nhỏ 40264

Suốt 1 kim nhôm nhỏ 40264

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Thoi máy may 1 kim cơ ổ nhỏ (BC-DB1 / SC31)

Thoi máy may 1 kim cơ ổ nhỏ (BC-DB1 / SC31)

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Dao máy cắt vải đứng Strong H

Dao máy cắt vải đứng Strong H

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Kéo cắt vải  XIONGJANG

Kéo cắt vải XIONGJANG

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Kim máy 1 kim nhật Organ DBX1

Kim máy 1 kim nhật Organ DBX1

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Kim máy 2 kim nhật Organ DPX5

Kim máy 2 kim nhật Organ DPX5

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Suốt 1 kim nhôm nhỏ 55623A

Suốt 1 kim nhôm nhỏ 55623A

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Ổ một kim điện tử Hirose mỏng

Ổ một kim điện tử Hirose mỏng

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
kéo bấm chỉ hàn quốc  TC806

kéo bấm chỉ hàn quốc TC806

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Ổ máy 1 kim điện tử mỏng Jieyi

Ổ máy 1 kim điện tử mỏng Jieyi

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Kéo cắt vải JinDao

Kéo cắt vải JinDao

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Kim máy 1 kim Đức DB x 1 FFG

Kim máy 1 kim Đức DB x 1 FFG

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Kim máy 2 kim Đức DP x 5 San 10 FFG

Kim máy 2 kim Đức DP x 5 San 10 FFG

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Dao máy cắt vải đứng Golden Eagle

Dao máy cắt vải đứng Golden Eagle

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
suốt chỉ 1 kim nhôm lớn 239729

suốt chỉ 1 kim nhôm lớn 239729

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Thoi máy may 1 kim điện tử ổ nhỏ BC-DB1-NBL6 / SC31-NS

Thoi máy may 1 kim điện tử ổ nhỏ BC-DB1-NBL6 /...

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Kim máy 1 kim Hàn Quốc Organge DBx1 S/F

Kim máy 1 kim Hàn Quốc Organge DBx1 S/F

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Kim máy 2 kim đầu tròn Hàn Quốc

Kim máy 2 kim đầu tròn Hàn Quốc

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Ổ máy 1 kim điện tử mỏng HSH - 7.94BTR  Trung Quốc

Ổ máy 1 kim điện tử mỏng HSH - 7.94BTR Trung Quốc

5,000,000đ -50% 10,000,000đ