kim, thoi, suốt, ổ, dao, kéo, thước

Kéo bấm chỉ TC-800

Kéo bấm chỉ TC-800

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
kéo bấm chỉ hàn quốc  TC806

kéo bấm chỉ hàn quốc TC806

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Thoi máy di bọ Juki LK-1850, 1900A

Thoi máy di bọ Juki LK-1850, 1900A

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
dao máy cắt vòng GITAN

dao máy cắt vòng GITAN

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Dao máy cắt vòng strong H

Dao máy cắt vòng strong H

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Dao máy cắt vòng đức Maier

Dao máy cắt vòng đức Maier

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Suốt 1 kim nhôm nhỏ 40264

Suốt 1 kim nhôm nhỏ 40264

5,000,000đ -50% 10,000,000đ