máy cắt các loại

Máy cắt cuộn vải tự động

Máy cắt cuộn vải tự động

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy cắt vải Santian 650 W

Máy cắt vải Santian 650 W

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy cắt tem nhãn bằng tay YC-18

Máy cắt tem nhãn bằng tay YC-18

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Kéo cắt vải bằng điện EASY CUTTER

Kéo cắt vải bằng điện EASY CUTTER

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy khoan dấu nhiệt ngành may

Máy khoan dấu nhiệt ngành may

5,000,000đ -50% 10,000,000đ