Máy may

전자자동 패턴 재봉기 A8-120B

전자자동 패턴 재봉기 A8-120B

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy may đầu dài 56 cm

Máy may đầu dài 56 cm

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
전자자동 패턴 재봉기 A3-80

전자자동 패턴 재봉기 A3-80

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
자동 소형 재봉기 PT-2010

자동 소형 재봉기 PT-2010

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
전자동 미세급유 본봉사절 JUKI (DDL-900A)

전자동 미세급유 본봉사절 JUKI (DDL-900A)

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy may đầu dài 85 cm JC-9988-850P-D4

Máy may đầu dài 85 cm JC-9988-850P-D4

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy zigzag JuKi  LZ 271

Máy zigzag JuKi LZ 271

5,000,000đ -50% 10,000,000đ