Danh mục sản phẩm

Giá

Chọn khoảng giá

-
OK

thương hiệu

nhà cung cấp

Ổ máy may 2 kim

Ổ máy 2 kim di động điện tử lớn HSH-12MC TRN(875)

Ổ máy 2 kim di động điện tử lớn HSH-12MC TRN(875)

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Ổ máy 2 kim cố định lớn HSH-12MC(875) Jieyi

Ổ máy 2 kim cố định lớn HSH-12MC(875) Jieyi

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Ổ máy 2 kim cố định lớn HSH-12MBR(872) Jieyi (DL)

Ổ máy 2 kim cố định lớn HSH-12MBR(872) Jieyi (DL)

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Ổ máy 2 kim cố định nhỏ HSH-12-15L(845B) Jieyi (ĐL)

Ổ máy 2 kim cố định nhỏ HSH-12-15L(845B) Jieyi (ĐL)

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Ổ máy 2 kim cố định nhỏ HSH-12-15LC(845) Jieyi

Ổ máy 2 kim cố định nhỏ HSH-12-15LC(845) Jieyi

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Ổ máy 2 kim cố định nhỏ HSH-12-15L(TR1)(842) JIEYI (ĐL)

Ổ máy 2 kim cố định nhỏ HSH-12-15L(TR1)(842) JIEYI (ĐL)

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Ổ máy 2 kim cố định nhỏ HSH-12-15L( 831) Jieyi

Ổ máy 2 kim cố định nhỏ HSH-12-15L( 831) Jieyi

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Chao máy di bọ nhỏ

Chao máy di bọ nhỏ

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Ổ máy 2 kim Juki (trục dài, kích thước nhỏ)

Ổ máy 2 kim Juki (trục dài, kích thước nhỏ)

5,000,000đ -50% 10,000,000đ