Phụ tùng dùng chung

Công tắc máy may

bơm dầu, đánh suốt, dây curoa

Công tắc máy may

Mã SP : HGT00183 Liên hệ
Đánh suốt máy may 1 kim điện tử JUKI DDL-9000

bơm dầu, đánh suốt, dây curoa

Đánh suốt máy may 1 kim điện tử JUKI DDL-9000

Mã SP : JUKI DDL-900... Liên hệ
Bộ đánh chỉ máy may 1 kim cơ

bơm dầu, đánh suốt, dây curoa

Bộ đánh chỉ máy may 1 kim cơ

Mã SP : GT387-1-1 Liên hệ
Cầu răng cưa 1 kim

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Cầu răng cưa 1 kim

Mã SP : Cầu răng cưa... Liên hệ
Dây Curoa máy may M26-M32

bơm dầu, đánh suốt, dây curoa

Dây Curoa máy may M26-M32

Mã SP : M26 Liên hệ
Dây curoa máy may M33-M36

bơm dầu, đánh suốt, dây curoa

Dây curoa máy may M33-M36

Mã SP : M33 Liên hệ
Dây curoa máy may M37-M39

bơm dầu, đánh suốt, dây curoa

Dây curoa máy may M37-M39

Mã SP : M37 Liên hệ
Dây curoa máy may M40-M47

bơm dầu, đánh suốt, dây curoa

Dây curoa máy may M40-M47

Mã SP : Dây curoa Liên hệ
Dây curoa

bơm dầu, đánh suốt, dây curoa

Dây curoa

Mã SP : Dây curoa Liên hệ
Dây curoa máy may M52-M55

bơm dầu, đánh suốt, dây curoa

Dây curoa máy may M52-M55

Mã SP : M52 Liên hệ
Dây curoa máy may M56-M58

bơm dầu, đánh suốt, dây curoa

Dây curoa máy may M56-M58

Mã SP : M56 Liên hệ
Cùi móc đánh bông viền W500

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Cùi móc đánh bông viền W500

Mã SP : Cùi móc đánh... Liên hệ
Cùi móc đánh bông SIRUBA

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Cùi móc đánh bông SIRUBA

Mã SP : Cùi móc đánh... Liên hệ
Cùi móc máy vắt sổ

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Cùi móc máy vắt sổ

Mã SP : Cùi móc Liên hệ
Cùi móc dưới máy vắt sổ

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Cùi móc dưới máy vắt sổ

Mã SP : Cùi móc dưới Liên hệ
Cùi móc trên vắt sổ siruba

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Cùi móc trên vắt sổ siruba

Mã SP : Cùi móc trên... Liên hệ
Bạc +Trụ cùi móc trên máy vắt sổ pegasus ex kenlen

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Bạc +Trụ cùi móc trên máy vắt sổ pegasus ex kenlen

Mã SP : Bạc+Trụ cùi... Liên hệ
Cùi móc dưới pegasus ex kenlen

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Cùi móc dưới pegasus ex kenlen

Mã SP : Cùi móc dưới... Liên hệ
Trụ kim máy di bọ 430 điện tử

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Trụ kim máy di bọ 430 điện tử

Mã SP : Trụ kim bọ... Liên hệ
Trụ kim máy di bọ Juki 1900

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Trụ kim máy di bọ Juki 1900

Mã SP : Trụ kim máy... Liên hệ