trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Cầu răng cưa 1 kim

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Cầu răng cưa 1 kim

Mã SP : Cầu răng cưa... Liên hệ
Cùi móc đánh bông viền W500

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Cùi móc đánh bông viền W500

Mã SP : Cùi móc đánh... Liên hệ
Cùi móc đánh bông SIRUBA

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Cùi móc đánh bông SIRUBA

Mã SP : Cùi móc đánh... Liên hệ
Cùi móc máy vắt sổ

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Cùi móc máy vắt sổ

Mã SP : Cùi móc Liên hệ
Cùi móc dưới máy vắt sổ

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Cùi móc dưới máy vắt sổ

Mã SP : Cùi móc dưới Liên hệ
Cùi móc trên vắt sổ siruba

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Cùi móc trên vắt sổ siruba

Mã SP : Cùi móc trên... Liên hệ
Bạc +Trụ cùi móc trên máy vắt sổ pegasus ex kenlen

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Bạc +Trụ cùi móc trên máy vắt sổ pegasus ex kenlen

Mã SP : Bạc+Trụ cùi... Liên hệ
Cùi móc dưới pegasus ex kenlen

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Cùi móc dưới pegasus ex kenlen

Mã SP : Cùi móc dưới... Liên hệ
Trụ kim máy di bọ 430 điện tử

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Trụ kim máy di bọ 430 điện tử

Mã SP : Trụ kim bọ... Liên hệ
Trụ kim máy di bọ Juki 1900

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Trụ kim máy di bọ Juki 1900

Mã SP : Trụ kim máy... Liên hệ
Trụ kim máy di bọ 430 cơ

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Trụ kim máy di bọ 430 cơ

Mã SP : Trụ kim bọ... Liên hệ
Cò giật chỉ máy di bọ 430D

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Cò giật chỉ máy di bọ 430D

Mã SP : JZ-25460 Liên hệ
Cò giật chỉ máy may một kim juki 8700

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Cò giật chỉ máy may một kim juki 8700

Mã SP : juki 8700 Liên hệ
Cò giật chỉ máy may một kim brother 7200

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Cò giật chỉ máy may một kim brother 7200

Mã SP : GT199-3-3 Liên hệ
Cò giật chỉ máy di bọ Juki 1850

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Cò giật chỉ máy di bọ Juki 1850

Mã SP : GT198-3-3-1 Liên hệ
Cò giật chỉ máy may Sunstar 250

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Cò giật chỉ máy may Sunstar 250

Mã SP : GT199-3-2-1 Liên hệ
Cò giật chỉ máy di bọ Brother 430D

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Cò giật chỉ máy di bọ Brother 430D

Mã SP : GT199-4-4-1 Liên hệ
Cò giật chỉ máy may juki 3168

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Cò giật chỉ máy may juki 3168

Mã SP : juki 3168 Liên hệ
Cò giật chỉ máy may Juki 781

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Cò giật chỉ máy may Juki 781

Mã SP : GT198-1-1-1 Liên hệ
Cò giật chỉ máy may juki 1900A

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Cò giật chỉ máy may juki 1900A

Mã SP : GT199-4-1-1 Liên hệ