Cho thuê máy may

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Cho thuê máy cắt dây viền vải

Cho thuê máy cắt dây viền vải

28,000,000đ -20% 35,000,000đ

$1.191,49 / €1.102,36

Cho thuê máy bổ túi tự động

Cho thuê máy bổ túi tự động

15,000,000đ -25% 20,000,000đ

$638,30 / €590,55

cho thuê máy dò kim Hashima

cho thuê máy dò kim Hashima

8,000,000đ -11.1% 9,000,000đ

$340,43 / €314,96

Cho thuê máy dò kim ngành may

Cho thuê máy dò kim ngành may

6,000,000đ -25% 8,000,000đ

$255,32 / €236,22

Cho thuê máy thùa khuy đầu tròn

Cho thuê máy thùa khuy đầu tròn

8,000,000đ -20% 10,000,000đ

$340,43 / €314,96

Cho thuê máy cắt vải laser 2 đầu

Cho thuê máy cắt vải laser 2 đầu

13,000,000đ -13.3% 15,000,000đ

$553,19 / €511,81

Cho thuê máy dán seam H&H

Cho thuê máy dán seam H&H

6,000,000đ -20% 7,500,000đ

$255,32 / €236,22