trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Cò giật chỉ máy di bọ 430D

Cò giật chỉ máy di bọ 430D

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Trụ kim máy may 2 kim WD-820

Trụ kim máy may 2 kim WD-820

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Trụ kim máy may juki DDL-8100

Trụ kim máy may juki DDL-8100

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
trụ kim máy vắt sổ pegasus M600

trụ kim máy vắt sổ pegasus M600

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Trụ kim máy ziczac juki LZ271

Trụ kim máy ziczac juki LZ271

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Trụ kim máy đính cúc juki 373

Trụ kim máy đính cúc juki 373

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Trụ kim máy thùa khuy juki 781

Trụ kim máy thùa khuy juki 781

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Trụ kim máy thùa khuy juki 761

Trụ kim máy thùa khuy juki 761

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Trụ kim máy di bọ 430 cơ

Trụ kim máy di bọ 430 cơ

5,000,000đ -50% 10,000,000đ