Bộ cự ly máy 2 kim

Bộ cự li máy2 kim Juki cơ cố định LH-515

Bộ cự ly máy 2 kim

Bộ cự li máy2 kim Juki cơ cố định LH-515

Mã SP : LH-515... Liên hệ
Bộ cư li máy 2 kim Juki cơ di động LH-1162

Bộ cự ly máy 2 kim

Bộ cư li máy 2 kim Juki cơ di động LH-1162

Mã SP : LH-1162 (... Liên hệ
Bộ cư li máy 2 kim Juki cơ di động LH-1162-5

Bộ cự ly máy 2 kim

Bộ cư li máy 2 kim Juki cơ di động LH-1162-5

Mã SP : LH-1162-5 (... Liên hệ