Máy kiểm vải

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Máy kiểm vải căn biên tự động GTG GT-2000B

Máy kiểm vải căn biên tự động GTG GT-2000B

95,000,000đ -5% 100,000,000đ

$3.974,90 / €3.639,85

Máy kiểm vải tự động PA-7

Máy kiểm vải tự động PA-7

1,362,300,000đ -3.4% 1,410,100,000đ

$57.000,00 / €52.194,90

Máy kiểm vải căn biên tự động có xả

Máy kiểm vải căn biên tự động có xả

69,000,000đ -34.3% 105,000,000đ

$2.887,03 / €2.643,68

Máy sử lý độ co vải Hasaka

Máy sử lý độ co vải Hasaka

315,000,000đ -4.5% 330,000,000đ

$13.179,92 / €12.068,97