Máy dán seam

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Máy gấp và ép seam thành phẩm GTG GT03A

Máy gấp và ép seam thành phẩm GTG GT03A

81,260,000đ -2.9% 83,650,000đ

$3.400,00 / €3.113,38

Máy cấp seam và xén Ultrasonic GTG GT06

Máy cấp seam và xén Ultrasonic GTG GT06

88,430,000đ -2.6% 90,820,000đ

$3.700,00 / €3.388,09

Máy ép seam dán đường may H&H AI-118N

Máy ép seam dán đường may H&H AI-118N

97,990,000đ -4.7% 102,770,000đ

$4.100,00 / €3.754,37

Máy ép seam dán đường may H&H AI-118

Máy ép seam dán đường may H&H AI-118

97,990,000đ -4.7% 102,770,000đ

$4.100,00 / €3.754,37

máy dán seam

máy dán seam

73,000,000đ -2.7% 75,000,000đ

$3.054,39 / €2.796,93

Máy thử nước thuỷ tĩnh H&H HT360

Máy thử nước thuỷ tĩnh H&H HT360

45,410,000đ -5% 47,800,000đ

$1.900,00 / €1.739,83

Máy dán seam H&H AI-002

Máy dán seam H&H AI-002

179,250,000đ -1.3% 181,640,000đ

$7.500,00 / €6.867,75

Máy dán seam H&H AI128N Spec A-NNN

Máy dán seam H&H AI128N Spec A-NNN

117,110,000đ -3.9% 121,890,000đ

$4.900,00 / €4.486,93

Máy dán seam H&H AI128N Spec IJ-NNN

Máy dán seam H&H AI128N Spec IJ-NNN

141,010,000đ -1.7% 143,400,000đ

$5.900,00 / €5.402,63

Máy cấp seam và xén bán thành phẩm H&H SF-826

Máy cấp seam và xén bán thành phẩm H&H SF-826

150,570,000đ -99.9% 154,155,000,000đ

$6.300,00 / €5.768,91

Máy cấp và dán seam bọc viền SF-828

Máy cấp và dán seam bọc viền SF-828

227,050,000đ -2.1% 231,830,000đ

$9.500,00 / €8.699,15

Máy hàn quay siêu âm H&H US-511

Máy hàn quay siêu âm H&H US-511

2,461,700,000,000đ -1.9% 2,509,500,000,000đ

$103.000.000,00 / €94.317.100,00