Hệ thống là ủi

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Bàn ủi hơi nước đứng Silver Steamer

Bàn ủi hơi nước đứng Silver Steamer

4,300,000đ -10.4% 4,800,000đ

$182,98 / €169,29

Bàn ủi bình nước treo Silver Star ES-94A

Bàn ủi bình nước treo Silver Star ES-94A

1,350,000đ -12.9% 1,550,000đ

$57,45 / €53,15

Bàn ủi hơi nước Silver Star BSP-200

Bàn ủi hơi nước Silver Star BSP-200

950,000đ -9.5% 1,050,000đ

$40,43 / €37,40

Bàn ủi hơi nước Silver Star BSP-300

Bàn ủi hơi nước Silver Star BSP-300

950,000đ -9.5% 1,050,000đ

$40,43 / €37,40

Bàn ủi hơi nước Silver Star BSP-600

Bàn ủi hơi nước Silver Star BSP-600

950,000đ -9.5% 1,050,000đ

$40,43 / €37,40

Bàn ủi toàn hơi – cần gạt SILVER STAR

Bàn ủi toàn hơi – cần gạt SILVER STAR

1,500,000đ -6.3% 1,600,000đ

$63,83 / €59,06

Bàn ủi toàn hơi BS-8SC

Bàn ủi toàn hơi BS-8SC

1,950,000đ -4.9% 2,050,000đ

$82,98 / €76,77

Máy ép cổ nóng lạnh 2 đầu

Máy ép cổ nóng lạnh 2 đầu

108,000,000đ -6.1% 115,000,000đ

$4.595,74 / €4.251,97

Máy xén, ép, lộn cổ áo sơ mi Hasaka

Máy xén, ép, lộn cổ áo sơ mi Hasaka

119,000,000đ -4.8% 125,000,000đ

$5.063,83 / €4.685,04

Máy ép nhiệt định hình vòng cổ áo sơ mi nóng lạnh Hasaka

Máy ép nhiệt định hình vòng cổ áo sơ mi nóng lạnh...

69,000,000đ -8% 75,000,000đ

$2.936,17 / €2.716,54

Máy ập tay măng sét áo sơmi Hasaka

Máy ập tay măng sét áo sơmi Hasaka

78,000,000đ -8.2% 85,000,000đ

$3.319,15 / €3.070,87

Máy ép nẹp áo sơ mi Hasaka

Máy ép nẹp áo sơ mi Hasaka

29,500,000đ -4.8% 31,000,000đ

$1.255,32 / €1.161,42