Hệ thống là ủi

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Máy cắt và ép lá cổ áo sơ mi HY-81P

Máy cắt và ép lá cổ áo sơ mi HY-81P

179,250,000đ -3.8% 186,420,000đ

$7.500,00 / €6.867,75

Hệ thống là ủi tự động JK-STU-9912

Hệ thống là ủi tự động JK-STU-9912

1,673,000,000đ -4.1% 1,744,700,000đ

$70.000,00 / €64.099,00

Bàn ủi hơi nước đứng Silver Steamer

Bàn ủi hơi nước đứng Silver Steamer

4,300,000đ -10.4% 4,800,000đ

$179,92 / €164,75

Bàn ủi bình nước treo Silver Star ES-94A

Bàn ủi bình nước treo Silver Star ES-94A

1,350,000đ -12.9% 1,550,000đ

$56,49 / €51,72

Bàn ủi hơi nước Silver Star BSP-200

Bàn ủi hơi nước Silver Star BSP-200

950,000đ -9.5% 1,050,000đ

$39,75 / €36,40

Bàn ủi hơi nước Silver Star BSP-300

Bàn ủi hơi nước Silver Star BSP-300

950,000đ -9.5% 1,050,000đ

$39,75 / €36,40

Bàn ủi hơi nước Silver Star BSP-600

Bàn ủi hơi nước Silver Star BSP-600

950,000đ -9.5% 1,050,000đ

$39,75 / €36,40

Bàn ủi toàn hơi – cần gạt SILVER STAR

Bàn ủi toàn hơi – cần gạt SILVER STAR

1,500,000đ -6.3% 1,600,000đ

$62,76 / €57,47

Bàn ủi toàn hơi BS-8SC

Bàn ủi toàn hơi BS-8SC

1,950,000đ -4.9% 2,050,000đ

$81,59 / €74,71

Máy ép cổ nóng lạnh 2 đầu

Máy ép cổ nóng lạnh 2 đầu

108,000,000đ -6.1% 115,000,000đ

$4.518,83 / €4.137,93

Máy xén, ép, lộn cổ áo sơ mi Hasaka

Máy xén, ép, lộn cổ áo sơ mi Hasaka

119,000,000đ -4.8% 125,000,000đ

$4.979,08 / €4.559,39

Máy ép nhiệt định hình vòng cổ áo sơ mi nóng lạnh Hasaka

Máy ép nhiệt định hình vòng cổ áo sơ mi nóng lạnh...

69,000,000đ -8% 75,000,000đ

$2.887,03 / €2.643,68