Máy ép nhiệt HASAKA

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Máy ép nhiệt Hasaka 2 mâm đầu trượt HS-40x60-2

Máy ép nhiệt Hasaka 2 mâm đầu trượt HS-40x60-2

22,000,000đ -4.3% 23,000,000đ

$920,50 / €842,91

Máy ép nhiệt 2 mâm nóng lạnh Hasaka HSL-30x30

Máy ép nhiệt 2 mâm nóng lạnh Hasaka HSL-30x30

18,000,000đ -2.7% 18,500,000đ

$753,14 / €689,66

Máy ép nhiệt Hasaka 2 mâm đầu trượt HS-15x15-2

Máy ép nhiệt Hasaka 2 mâm đầu trượt HS-15x15-2

11,800,000đ -1.7% 12,000,000đ

$493,72 / €452,11

Máy ép nhiệt Hasaka 2 mâm đầu trượt HS-40x40-2

Máy ép nhiệt Hasaka 2 mâm đầu trượt HS-40x40-2

21,300,000đ -0.9% 21,500,000đ

$891,21 / €816,09

Máy ép nhiệt đầu xoay Hasaka HS-15x2

Máy ép nhiệt đầu xoay Hasaka HS-15x2

19,000,000đ -2.6% 19,500,000đ

$794,98 / €727,97

Máy ép nhãn Hasaka 15x15 cm HS-15x15

Máy ép nhãn Hasaka 15x15 cm HS-15x15

9,000,000đ -5.3% 9,500,000đ

$376,57 / €344,83