Máy dập nút

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Máy dập nút GTG-T1

Máy dập nút GTG-T1

4,302,000đ -10% 4,780,000đ

$180,00 / €164,83

Máy dập cúc JIAKE

Máy dập cúc JIAKE

5,900,000đ -9.2% 6,500,000đ

$246,86 / €226,05

Máy dập cúc hơi 3 đầu GTG-T3

Máy dập cúc hơi 3 đầu GTG-T3

7,170,000đ -3.2% 7,409,000đ

$300,00 / €274,71

Máy dập cúc tự động JIAKE

Máy dập cúc tự động JIAKE

231,830,000đ -3% 239,000,000đ

$9.700,00 / €8.882,29

Máy dập nút 3 đầu Jiake

Máy dập nút 3 đầu Jiake

9,500,000đ -13.6% 11,000,000đ

$397,49 / €363,98

Máy dập khuy bấm tự động lohev DKJ-M628

Máy dập khuy bấm tự động lohev DKJ-M628

99,000,000đ -13.9% 115,000,000đ

$4.142,26 / €3.793,10