thiết bị phòng cắt

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Máy ép keo GTG NHG-900

Máy ép keo GTG NHG-900

95,000,000đ -9.5% 105,000,000đ

$3.974,90 / €3.639,85

Máy ép keo Mini HASHIMA HP-450MS

Máy ép keo Mini HASHIMA HP-450MS

59,750,000đ -3.8% 62,140,000đ

$2.500,00 / €2.289,25

Máy ép keo HASHIMA khổ 600 HP-600LFS

Máy ép keo HASHIMA khổ 600 HP-600LFS

169,690,000đ -2.7% 174,470,000đ

$7.100,00 / €6.501,47

Máy ép keo GTG NHG-1600E

Máy ép keo GTG NHG-1600E

175,000,000đ -5.4% 185,000,000đ

$7.322,18 / €6.704,98

Máy ép keo khổ 1600 GTG NHG-160

Máy ép keo khổ 1600 GTG NHG-160

145,000,000đ -6.5% 155,000,000đ

$6.066,95 / €5.555,56

máy cắt vòng KM có biến tần KBK-900M

máy cắt vòng KM có biến tần KBK-900M

94,405,000đ -3.7% 97,990,000đ

$3.950,00 / €3.617,02

Máy cắt viền tự động GJN JN-896S-II

Máy cắt viền tự động GJN JN-896S-II

227,050,000đ -9.5% 250,950,000đ

$9.500,00 / €8.699,15

Máy cắt và cuận vải xéo có căn bên GJN

Máy cắt và cuận vải xéo có căn bên GJN

117,110,000đ -10.9% 131,450,000đ

$4.900,00 / €4.486,93

Máy ép keo mini khổ 450

Máy ép keo mini khổ 450

38,240,000đ -5.9% 40,630,000đ

$1.600,00 / €1.465,12

Máy ép keo khổ 600 NHG600

Máy ép keo khổ 600 NHG600

40,630,000đ -5.6% 43,020,000đ

$1.700,00 / €1.556,69

Máy ép keo khổ 900 Shengtian NHG900-Q1

Máy ép keo khổ 900 Shengtian NHG900-Q1

95,600,000đ -4.8% 100,380,000đ

$4.000,00 / €3.662,80

Máy ép keo khổ 900 hasima HP-900LFS

Máy ép keo khổ 900 hasima HP-900LFS

198,370,000đ -2.4% 203,150,000đ

$8.300,00 / €7.600,31