Thiết bị hoàn tất

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Máy dập nút GTG-T1

Máy dập nút GTG-T1

4,302,000đ -10% 4,780,000đ

$180,00 / €164,83

Máy dò kim Hashima HN-880C-120

Máy dò kim Hashima HN-880C-120

250,950,000đ -4.5% 262,900,000đ

$10.500,00 / €9.614,85

Máy dập cúc JIAKE

Máy dập cúc JIAKE

5,900,000đ -9.2% 6,500,000đ

$246,86 / €226,05

Máy dò kim ngành may ZS-610F

Máy dò kim ngành may ZS-610F

59,000,000đ -9.2% 65,000,000đ

$2.468,62 / €2.260,54

Máy dò kim may Enntech HD-760CE-120

Máy dò kim may Enntech HD-760CE-120

75,000,000đ -2.6% 77,000,000đ

$3.138,08 / €2.873,56

Máy gắn đạn nhựa vòng IMS-90

Máy gắn đạn nhựa vòng IMS-90

16,500,000đ -2.9% 17,000,000đ

$690,38 / €632,18

Máy dò kim Enntech Cho Giày Da

Máy dò kim Enntech Cho Giày Da

1,000,000đ -33.3% 1,500,000đ

$41,84 / €38,31

Máy dò kim Hashima đã qua sử dụng

Máy dò kim Hashima đã qua sử dụng

1,000,000đ -88.9% 9,000,000đ

$41,84 / €38,31

Máy dò kim Hashima đã qua sử dụng

Máy dò kim Hashima đã qua sử dụng

1,000,000đ -88.9% 9,000,000đ

$41,84 / €38,31

Máy dò kim Hashima đã qua sử dụng

Máy dò kim Hashima đã qua sử dụng

1,000,000đ -88.9% 9,000,000đ

$41,84 / €38,31