máy cắt vải laser

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Máy cắt vải laser khổ lớn 1,6 x 2,5 m

Máy cắt vải laser khổ lớn 1,6 x 2,5 m

295,000,000đ -3.3% 305,000,000đ

$12.343,10 / €11.302,68

Máy cắt vải laser tự động định vị 1 đầu

Máy cắt vải laser tự động định vị 1 đầu

180,000,000đ -7.7% 195,000,000đ

$7.531,38 / €6.896,55

Máy cắt vải laser 2 đầu 1610

Máy cắt vải laser 2 đầu 1610

115,000,000đ -8% 125,000,000đ

$4.811,72 / €4.406,13

Máy cắt vải laser 1 đầu 90x130

Máy cắt vải laser 1 đầu 90x130

95,000,000đ -9.5% 105,000,000đ

$3.974,90 / €3.639,85