Máy dò kim

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Máy dò kim Hashima HN-880C-120

Máy dò kim Hashima HN-880C-120

250,950,000đ -4.5% 262,900,000đ

$10.500,00 / €9.614,85

Máy dò kim ngành may ZS-610F

Máy dò kim ngành may ZS-610F

59,000,000đ -9.2% 65,000,000đ

$2.468,62 / €2.260,54

Máy dò kim may Enntech HD-760CE-120

Máy dò kim may Enntech HD-760CE-120

75,000,000đ -2.6% 77,000,000đ

$3.138,08 / €2.873,56

Máy dò kim Enntech Cho Giày Da

Máy dò kim Enntech Cho Giày Da

1,000,000đ -33.3% 1,500,000đ

$41,84 / €38,31

Máy dò kim Hashima đã qua sử dụng

Máy dò kim Hashima đã qua sử dụng

1,000,000đ -88.9% 9,000,000đ

$41,84 / €38,31

Máy dò kim Hashima đã qua sử dụng

Máy dò kim Hashima đã qua sử dụng

1,000,000đ -88.9% 9,000,000đ

$41,84 / €38,31

Máy dò kim Hashima đã qua sử dụng

Máy dò kim Hashima đã qua sử dụng

1,000,000đ -88.9% 9,000,000đ

$41,84 / €38,31

Máy dò kim loại cầm tay Hashima HN-30S

Máy dò kim loại cầm tay Hashima HN-30S

8,500,000đ -4.5% 8,900,000đ

$355,65 / €325,67

Máy dò kim 2 đầu Hasima HN-2880C

Máy dò kim 2 đầu Hasima HN-2880C

427,810,000đ -3.2% 442,150,000đ

$17.900,00 / €16.391,03

Máy đò kim cầm tay HASHIMA HN-30

Máy đò kim cầm tay HASHIMA HN-30

8,300,000đ -12.6% 9,500,000đ

$347,28 / €318,01