Máy may quần tự động JAM

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Máy bổ túi tự động JAM JT450 ITALIA

Máy bổ túi tự động JAM JT450 ITALIA

Liên hệ -5.7% 444,500,000đ

$17.820,00 / €16.500,00

Máy may túi quần jean tự động JAM

Máy may túi quần jean tự động JAM

Liên hệ -15.6% 1,143,000,000đ

$41.040,00 / €38.000,00

Máy may túi quần jean tự động 2 đầu 2 màu chỉ JAM

Máy may túi quần jean tự động 2 đầu 2 màu chỉ JAM

Liên hệ -3.6% 1,397,000,000đ

$57.240,00 / €53.000,00

Máy đính đỉa  passan quần jean tự động JAM

Máy đính đỉa passan quần jean tự động JAM

Liên hệ -8% 635,000,000đ

$24.840,00 / €23.000,00

Máy tra lưng quần Jean tự động JAM

Máy tra lưng quần Jean tự động JAM

Liên hệ -8.3% 368,300,000đ

$14.364,00 / €13.300,00

Máy cuấn sườn cuần Jean JAM

Máy cuấn sườn cuần Jean JAM

Liên hệ -8% 190,500,000đ

$7.452,00 / €6.900,00

Máy may moi quần tự động JAM

Máy may moi quần tự động JAM

Liên hệ -5.4% 469,900,000đ

$18.900,00 / €17.500,00

Máy may miệng túi quần jean tự động JAM

Máy may miệng túi quần jean tự động JAM

Liên hệ -6.1% 419,100,000đ

$16.740,00 / €15.500,00