Máy may quần tự động JAM

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Máy bổ túi tự động JAM JT450 ITALIA

Máy bổ túi tự động JAM JT450 ITALIA

Liên hệ -5.7% 456,750,000đ

$18.018,00 / €16.500,00

Máy may túi quần jean tự động JAM JT862H

Máy may túi quần jean tự động JAM JT862H

Liên hệ -15.6% 1,174,500,000đ

$41.496,00 / €38.000,00

Máy may túi quần jean tự động 2 đầu 2 màu chỉ JAM JT882H

Máy may túi quần jean tự động 2 đầu 2 màu chỉ JAM...

Liên hệ -3.6% 1,435,500,000đ

$57.876,00 / €53.000,00

Máy đính đỉa  passan quần jean tự động JAM JT801P

Máy đính đỉa passan quần jean tự động JAM JT801P

Liên hệ -8% 652,500,000đ

$25.116,00 / €23.000,00

Máy tra lưng quần Jean tự động JAM JT418HS

Máy tra lưng quần Jean tự động JAM JT418HS

Liên hệ -8.3% 378,450,000đ

$14.523,60 / €13.300,00

Máy cuấn sườn cuần Jean JAM JT908A

Máy cuấn sườn cuần Jean JAM JT908A

Liên hệ -8% 195,750,000đ

$7.534,80 / €6.900,00

Máy may moi quần tự động JAM JT121G

Máy may moi quần tự động JAM JT121G

Liên hệ -5.4% 482,850,000đ

$19.110,00 / €17.500,00

Máy may miệng túi quần jean tự động JAM JT263HS

Máy may miệng túi quần jean tự động JAM JT263HS

Liên hệ -6.1% 430,650,000đ

$16.926,00 / €15.500,00