Máy thùa khuy

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Máy thùa khuy đầu tròn điện tử MAQI LS-T9820

Máy thùa khuy đầu tròn điện tử MAQI LS-T9820

95,600,000đ -2.4% 97,990,000đ

$4.000,00 / €3.662,80

Máy thùa khuy bằng Jack điện tử JK-T1790GS-1

Máy thùa khuy bằng Jack điện tử JK-T1790GS-1

62,000,000đ -1.6% 63,000,000đ

$2.594,14 / €2.375,48

Máy thùa khuy đầu bằng Juki LBH1790ANS

Máy thùa khuy đầu bằng Juki LBH1790ANS

98,707,000đ -2.8% 101,575,000đ

$4.130,00 / €3.781,84

Máy thùa khuy đầu bằng Juki LBH-1790SS

Máy thùa khuy đầu bằng Juki LBH-1790SS

80,065,000đ -1.5% 81,260,000đ

$3.350,00 / €3.067,60

Máy thùa tròn điện tử JUKI MEB-3200

Máy thùa tròn điện tử JUKI MEB-3200

255,730,000đ -2.7% 262,900,000đ

$10.700,00 / €9.797,99

Máy thùa khuy bằng MAQI 781

Máy thùa khuy bằng MAQI 781

26,500,000đ -7% 28,500,000đ

$1.108,79 / €1.015,33

Máy thùa khuy bằng điện tử MAQI LS-T1790C

Máy thùa khuy bằng điện tử MAQI LS-T1790C

55,209,000đ -1.7% 56,165,000đ

$2.310,00 / €2.115,27