Máy vắt sổ Maqi

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Máy vắt sổ 5 chỉ điện tử MAQI X4C-5

Máy vắt sổ 5 chỉ điện tử MAQI X4C-5

9,751,200đ -1.7% 9,918,500đ

$408,00 / €373,61

Máy vắt sổ 4 chỉ MAQI điện tử X4C-4

Máy vắt sổ 4 chỉ MAQI điện tử X4C-4

9,512,200đ -2.9% 9,799,000đ

$398,00 / €364,45

Máy vắt sổ 5 chỉ điện tử MAQI X5Ca-5Ks

Máy vắt sổ 5 chỉ điện tử MAQI X5Ca-5Ks

15,950,000đ -4.8% 16,750,000đ

$667,36 / €611,11

Máy vắt sổ 4 chỉ điện tử MAQI X5Ca-4Ks

Máy vắt sổ 4 chỉ điện tử MAQI X5Ca-4Ks

15,800,000đ -4.2% 16,500,000đ

$661,09 / €605,36