Cho thuê thiết bị tổ cắt

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Cho thuê máy cắt dây viền vải

Cho thuê máy cắt dây viền vải

28,000,000đ -20% 35,000,000đ

$1.171,55 / €1.072,80

Cho thuê máy cắt vải laser 2 đầu

Cho thuê máy cắt vải laser 2 đầu

13,000,000đ -13.3% 15,000,000đ

$543,93 / €498,08

Cho thuê máy ép keo khổ 1m6

Cho thuê máy ép keo khổ 1m6

25,000,000đ -7.4% 27,000,000đ

$1.046,03 / €957,85

Cho thuê máy cắt vòng mới trên 90%

Cho thuê máy cắt vòng mới trên 90%

4,500,000đ -18.2% 5,500,000đ

$188,28 / €172,41

Cho thuê máy trải vải tự động mới trên 90%

Cho thuê máy trải vải tự động mới trên 90%

35,000,000đ -12.5% 40,000,000đ

$1.464,44 / €1.341,00

Cho thuê máy ép keo khổ 900 mới trên 70%

Cho thuê máy ép keo khổ 900 mới trên 70%

8,500,000đ -10.5% 9,500,000đ

$355,65 / €325,67

Cho thuê máy ep mex khổ 450 mới 90%

Cho thuê máy ep mex khổ 450 mới 90%

4,000,000đ -20% 5,000,000đ

$167,36 / €153,26