Cho thuê máy trần đè

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
cho thuê máy trần đè cổ nhỏ điện tử cắt chỉ

cho thuê máy trần đè cổ nhỏ điện tử cắt chỉ

3,200,000đ -8.6% 3,500,000đ

$133,89 / €122,61

cho thuê máy viền chắp 4 kim 6 chỉ mới trên 90%

cho thuê máy viền chắp 4 kim 6 chỉ mới trên 90%

4,500,000đ -10% 5,000,000đ

$188,28 / €172,41

Cho thuê máy trần đè liền trục mới trên 90%

Cho thuê máy trần đè liền trục mới trên 90%

1,200,000đ -20% 1,500,000đ

$50,21 / €45,98

cho thuê máy viền chắp 4 kim 6 chỉ mới trên 70%

cho thuê máy viền chắp 4 kim 6 chỉ mới trên 70%

3,500,000đ -22.2% 4,500,000đ

$146,44 / €134,10

Cho thuê máy may 23 kim mới trên 90%

Cho thuê máy may 23 kim mới trên 90%

2,500,000đ -16.7% 3,000,000đ

$104,60 / €95,79

Cho thuê máy may Smocking 33 kim

Cho thuê máy may Smocking 33 kim

5,000,000đ -16.7% 6,000,000đ

$209,21 / €191,57

Cho thuê máy may Smocking 65 kim

Cho thuê máy may Smocking 65 kim

15,000,000đ -16.7% 18,000,000đ

$627,62 / €574,71