Máy may lập trình GTG

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Máy bổ túi tự động laser GT-3520-JG

Máy bổ túi tự động laser GT-3520-JG

69,310,000đ -6.5% 74,090,000đ

$2.900,00 / €2.655,53

máy may lạp trình GTG khổ 20X30 cm GT-2030

máy may lạp trình GTG khổ 20X30 cm GT-2030

32,265,000đ -3.6% 33,460,000đ

$1.350,00 / €1.236,20

Máy may lập trình khổ 40X60 cm GT-H4060

Máy may lập trình khổ 40X60 cm GT-H4060

78,870,000đ -2.9% 81,260,000đ

$3.300,00 / €3.021,81

Máy may lập trình GTG GC30

Máy may lập trình GTG GC30

60,945,000đ -1.9% 62,140,000đ

$2.550,00 / €2.335,04

Máy may lập trình GTG 28x40 R6-TTF-K

Máy may lập trình GTG 28x40 R6-TTF-K

78,870,000đ -2.9% 81,260,000đ

$3.300,00 / €3.021,81

Máy may lập trình GTG khổ 30X50 cm GT-H3050

Máy may lập trình GTG khổ 30X50 cm GT-H3050

54,970,000đ -4.2% 57,360,000đ

$2.300,00 / €2.106,11