Máy trải vải tự động Xidao TZS-190

Máy trải vải tự động Xidao TZS-190

274,850,000đ 286,800,000đ

$11.500,00 / €10.530,55

máy may lạp trình GTG khổ 20X30 cm YL-H3020R

máy may lạp trình GTG khổ 20X30 cm YL-H3020R

39,000,000đ 41,000,000đ

$1.631,80 / €1.494,25

Máy may lập trình Juita 90x130 cm JTK9F-90A

Máy may lập trình Juita 90x130 cm JTK9F-90A

121,890,000đ 126,670,000đ

$5.100,00 / €4.670,07

Máy cắt vải tự động KP-X2025

Máy cắt vải tự động KP-X2025

1,175,000,000đ 1,350,000,000đ

$49.163,18 / €45.019,16

Máy cắt vải laser khổ lớn 1,6 x 2,5 m

Máy cắt vải laser khổ lớn 1,6 x 2,5 m

295,000,000đ 305,000,000đ

$12.343,10 / €11.302,68

Máy in sơ đồ GTG 2 đầu phun HP45 khổ 210 cm

Máy in sơ đồ GTG 2 đầu phun HP45 khổ 210 cm

55,000,000đ 60,000,000đ

$2.301,26 / €2.107,28

Máy ép seam dán đường may H&H AI-118N

Máy ép seam dán đường may H&H AI-118N

97,990,000đ 102,770,000đ

$4.100,00 / €3.754,37

Máy thùa khuy đầu tròn điện tử MAQI LS-T9820

Máy thùa khuy đầu tròn điện tử MAQI LS-T9820

95,600,000đ 97,990,000đ

$4.000,00 / €3.662,80

Máy may túi quần jean tự động JAM JT862H

Máy may túi quần jean tự động JAM JT862H

991,800,000đ 1,174,500,000đ

$41.496,00 / €38.000,00

Máy trải vải tự động GTG KWS-190

Máy trải vải tự động GTG KWS-190

274,850,000đ 298,750,000đ

$11.500,00 / €10.530,55

Máy 1 kim điện tử MAQI Q4Ft

Máy 1 kim điện tử MAQI Q4Ft

7,146,100đ 7,289,500đ

$299,00 / €273,79

Máy nhồi lông vũ tự động ZSCR-4P

Máy nhồi lông vũ tự động ZSCR-4P

155,350,000đ 167,300,000đ

$6.500,00 / €5.952,05

Máy nhồi bông tự động C1020

Máy nhồi bông tự động C1020

105,000,000đ 115,000,000đ

$4.393,31 / €4.022,99

Máy may 1 kim điện tử Juki DDL-9000CS

Máy may 1 kim điện tử Juki DDL-9000CS

13,623,000đ 13,862,000đ

$570,00 / €521,95

Máy may 1 kim juki DDL-7000AS

Máy may 1 kim juki DDL-7000AS

10,157,500đ 10,396,500đ

$425,00 / €389,17

Trang chủ

Danh mục

Catalog

Giỏ hàng

free web hit counter