Máy kiểm vải căn biên tự động GTG GT-2000B

Máy kiểm vải căn biên tự động GTG GT-2000B

95,000,000đ 100,000,000đ

$3.974,90 / €3.639,85

Máy cấp seam và xén Ultrasonic GTG GT06

Máy cấp seam và xén Ultrasonic GTG GT06

88,430,000đ 90,820,000đ

$3.700,00 / €3.388,09

Máy gấp và ép seam thành phẩm GTG GT03A

Máy gấp và ép seam thành phẩm GTG GT03A

81,260,000đ 83,650,000đ

$3.400,00 / €3.113,38

Máy ép keo GTG NHG-900

Máy ép keo GTG NHG-900

95,000,000đ 105,000,000đ

$3.974,90 / €3.639,85

Máy kiểm vải tự động PA-7

Máy kiểm vải tự động PA-7

1,362,300,000đ 1,410,100,000đ

$57.000,00 / €52.194,90

Máy 1 kim điện tử cổ nhỏ chân vịt cào bơi

Máy 1 kim điện tử cổ nhỏ chân vịt cào bơi

25,095,000đ 26,290,000đ

$1.050,00 / €961,49

Máy luồn dây chun quần tự động LD-Z168

Máy luồn dây chun quần tự động LD-Z168

71,700,000đ 74,090,000đ

$3.000,00 / €2.747,10

tủ lưu trữ chỉ may thông minh DISIC1715/M48G

tủ lưu trữ chỉ may thông minh DISIC1715/M48G

100,380,000đ 102,770,000đ

$4.200,00 / €3.845,94

Máy scan rập INVH  L-9012

Máy scan rập INVH L-9012

59,750,000đ 60,945,000đ

$2.500,00 / €2.289,25

Máy viền đầu heo điện tử  GTG-QB1500-156ML

Máy viền đầu heo điện tử GTG-QB1500-156ML

39,435,000đ 40,630,000đ

$1.650,00 / €1.510,91

Máy cuốn sườn 3 kim Dollor Y-3-928XH-2PL-SD

Máy cuốn sườn 3 kim Dollor Y-3-928XH-2PL-SD

20,315,000đ 21,510,000đ

$850,00 / €778,35

Máy trần rúc 4 kim 6 chỉ Dollor 04-6

Máy trần rúc 4 kim 6 chỉ Dollor 04-6

56,165,000đ 57,360,000đ

$2.350,00 / €2.151,90

Máy may lập trình khổ lớn Dollor S5

Máy may lập trình khổ lớn Dollor S5

103,965,000đ 105,160,000đ

$4.350,00 / €3.983,30

Máy thùa khuy đầu bằng Dollor G3A

Máy thùa khuy đầu bằng Dollor G3A

48,995,000đ 50,190,000đ

$2.050,00 / €1.877,19

Máy thùa khuy đầu tròn Dollor G2

Máy thùa khuy đầu tròn Dollor G2

83,650,000đ 84,845,000đ

$3.500,00 / €3.204,95

Trang chủ

Danh mục

Catalog

Giỏ hàng

free web hit counter