Máy nối chun tự động GTG F-720

Máy nối chun tự động GTG F-720

274,850,000đ 298,750,000đ

$11.500,00 / €10.530,55

Máy 1 kim cổ nhỏ GTG-4251

Máy 1 kim cổ nhỏ GTG-4251

16,491,000đ 17,447,000đ

$690,00 / €631,83

máy may lạp trình GTG khổ 20X30 cm GT-2030

máy may lạp trình GTG khổ 20X30 cm GT-2030

32,265,000đ 33,460,000đ

$1.350,00 / €1.236,20

Máy may lập trình khổ 40X60 cm GT-H4060

Máy may lập trình khổ 40X60 cm GT-H4060

78,870,000đ 81,260,000đ

$3.300,00 / €3.021,81

Máy bổ túi tự động laser GT-3520-JG

Máy bổ túi tự động laser GT-3520-JG

69,310,000đ 74,090,000đ

$2.900,00 / €2.655,53

Máy may lập trình GTG GC30

Máy may lập trình GTG GC30

60,945,000đ 62,140,000đ

$2.550,00 / €2.335,04

Máy kiểm vải căn biên tự động GTG GT-2000B

Máy kiểm vải căn biên tự động GTG GT-2000B

95,000,000đ 100,000,000đ

$3.974,90 / €3.639,85

Máy cấp seam và xén Ultrasonic GTG GT06

Máy cấp seam và xén Ultrasonic GTG GT06

88,430,000đ 90,820,000đ

$3.700,00 / €3.388,09

Máy gấp và ép seam thành phẩm GTG GT03A

Máy gấp và ép seam thành phẩm GTG GT03A

81,260,000đ 83,650,000đ

$3.400,00 / €3.113,38

Máy ép keo GTG NHG-900

Máy ép keo GTG NHG-900

95,000,000đ 105,000,000đ

$3.974,90 / €3.639,85

Máy kiểm vải tự động PA-7

Máy kiểm vải tự động PA-7

1,362,300,000đ 1,410,100,000đ

$57.000,00 / €52.194,90

Máy 1 kim GTG điện tử cổ nhỏ chân vịt cào bơi

Máy 1 kim GTG điện tử cổ nhỏ chân vịt cào bơi

25,095,000đ 26,290,000đ

$1.050,00 / €961,49

Máy luồn dây chun quần tự động LD-Z168

Máy luồn dây chun quần tự động LD-Z168

71,700,000đ 74,090,000đ

$3.000,00 / €2.747,10

tủ lưu trữ chỉ may thông minh DISIC1715/M48G

tủ lưu trữ chỉ may thông minh DISIC1715/M48G

100,380,000đ 102,770,000đ

$4.200,00 / €3.845,94

Trang chủ

Danh mục

Catalog

Giỏ hàng

free web hit counter