Máy viền đầu heo điện tử  GTG-QB1500-156ML

Máy viền đầu heo điện tử GTG-QB1500-156ML

39,435,000đ 40,630,000đ

$1.650,00 / €1.510,91

Máy cuốn sườn 3 kim Dollor Y-3-928XH-2PL-SD

Máy cuốn sườn 3 kim Dollor Y-3-928XH-2PL-SD

20,315,000đ 21,510,000đ

$850,00 / €778,35

Máy trần rúc 4 kim 6 chỉ Dollor 04-6

Máy trần rúc 4 kim 6 chỉ Dollor 04-6

56,165,000đ 57,360,000đ

$2.350,00 / €2.151,90

Máy may lập trình khổ lớn Dollor S5

Máy may lập trình khổ lớn Dollor S5

103,965,000đ 105,160,000đ

$4.350,00 / €3.983,30

Máy thùa khuy đầu bằng Dollor G3A

Máy thùa khuy đầu bằng Dollor G3A

48,995,000đ 50,190,000đ

$2.050,00 / €1.877,19

Máy thùa khuy đầu tròn Dollor G2

Máy thùa khuy đầu tròn Dollor G2

83,650,000đ 84,845,000đ

$3.500,00 / €3.204,95

Máy trải vải tự động Xidao TZS-190

Máy trải vải tự động Xidao TZS-190

274,850,000đ 286,800,000đ

$11.500,00 / €10.530,55

máy may lạp trình GTG khổ 20X30 cm YL-H3020R

máy may lạp trình GTG khổ 20X30 cm YL-H3020R

39,000,000đ 41,000,000đ

$1.631,80 / €1.494,25

Máy may lập trình Juita 90x130 cm JTK9F-90A

Máy may lập trình Juita 90x130 cm JTK9F-90A

121,890,000đ 126,670,000đ

$5.100,00 / €4.670,07

Máy cắt vải tự động KP-X2025

Máy cắt vải tự động KP-X2025

1,175,000,000đ 1,350,000,000đ

$49.163,18 / €45.019,16

Máy cắt vải laser khổ lớn 1,6 x 2,5 m

Máy cắt vải laser khổ lớn 1,6 x 2,5 m

295,000,000đ 305,000,000đ

$12.343,10 / €11.302,68

Máy in sơ đồ GTG 2 đầu phun HP45 khổ 210 cm

Máy in sơ đồ GTG 2 đầu phun HP45 khổ 210 cm

55,000,000đ 60,000,000đ

$2.301,26 / €2.107,28

Máy ép seam dán đường may H&H AI-118N

Máy ép seam dán đường may H&H AI-118N

97,990,000đ 102,770,000đ

$4.100,00 / €3.754,37

Máy thùa khuy đầu tròn điện tử MAQI LS-T9820

Máy thùa khuy đầu tròn điện tử MAQI LS-T9820

95,600,000đ 97,990,000đ

$4.000,00 / €3.662,80

Máy may túi quần jean tự động JAM JT862H

Máy may túi quần jean tự động JAM JT862H

991,800,000đ 1,174,500,000đ

$41.496,00 / €38.000,00

Trang chủ

Danh mục

Catalog

Giỏ hàng

free web hit counter