Máy may công nghiệp

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
MÁY MAY 1 KIM ĐIỆN TỬ DDL - 8000A

MÁY MAY 1 KIM ĐIỆN TỬ DDL - 8000A

13,160,000đ -1.8% 13,395,000đ

$560,00 / €518,00

Máy đính bọ Juki LK-1900S-SS

Máy đính bọ Juki LK-1900S-SS

53,110,000đ -1.3% 53,815,000đ

$2.260,00 / €2.090,50

Máy may 1 kim juki DDL-7000AS

Máy may 1 kim juki DDL-7000AS

10,340,000đ -2.2% 10,575,000đ

$440,00 / €407,00

Máy may 1 kim điện tử Juki DDL-9000CS

Máy may 1 kim điện tử Juki DDL-9000CS

14,100,000đ -7.2% 15,200,000đ

$600,00 / €555,12

Máy vắt sổ 5 chỉ điện tử MAQI X4C-5

Máy vắt sổ 5 chỉ điện tử MAQI X4C-5

9,500,000đ -11.2% 10,700,000đ

$404,26 / €374,02

Máy vắt sổ 4 chỉ điện tử MAQI

Máy vắt sổ 4 chỉ điện tử MAQI

9,350,000đ -11% 10,500,000đ

$397,87 / €368,11

Máy 2 kim điện tử MAQI

Máy 2 kim điện tử MAQI

31,700,000đ -91.1% 355,000,000đ

$1.348,94 / €1.248,03

Máy 1 kim xén viền điện tử

Máy 1 kim xén viền điện tử

10,950,000đ -4.8% 11,500,000đ

$465,96 / €431,10

Máy 1 kim điện tử MAQI Q4Ft

Máy 1 kim điện tử MAQI Q4Ft

6,850,000đ -17.5% 8,300,000đ

$291,49 / €269,69

Máy may lập trình Jack JK-1310D

Máy may lập trình Jack JK-1310D

79,000,000đ -2.5% 81,000,000đ

$3.361,70 / €3.110,24

Máy di bọ, đính cúc điện tử Jack JK-1900GKS-DII

Máy di bọ, đính cúc điện tử Jack JK-1900GKS-DII

37,500,000đ -5.1% 39,500,000đ

$1.595,74 / €1.476,38

Máy trần đè đầu túm điện tử Jack C6

Máy trần đè đầu túm điện tử Jack C6

35,700,000đ -10.1% 39,700,000đ

$1.519,15 / €1.405,51