Máy may lập trình Chnki

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Máy lập trình Chnki có laser khổ vừa GC50-100JG-D

Máy lập trình Chnki có laser khổ vừa GC50-100JG-D

108,100,000đ -2.1% 110,450,000đ

$4.600,00 / €4.255,00

Máy may lập trình Chnki khổ lớn có Laser GC90-130JG-D

Máy may lập trình Chnki khổ lớn có Laser GC90-130JG-D

149,225,000đ -2.3% 152,750,000đ

$6.350,00 / €5.873,75

Máy may lập trình đầu xoay 360 độ Chnki

Máy may lập trình đầu xoay 360 độ Chnki

176,250,000đ -5.1% 185,650,000đ

$7.500,00 / €6.937,50

Máy may lập trình khổ nhỏ Chnki PT2210

Máy may lập trình khổ nhỏ Chnki PT2210

68,150,000đ -17.1% 82,250,000đ

$2.900,00 / €2.682,50

Máy may lập trình trần bông khổ lớn Chnki 90x130

Máy may lập trình trần bông khổ lớn Chnki 90x130

119,850,000đ -3.8% 124,550,000đ

$5.100,00 / €4.717,50

Máy may lập trình khổ vừa 50x100 cm

Máy may lập trình khổ vừa 50x100 cm

82,250,000đ -5.4% 86,950,000đ

$3.500,00 / €3.237,50