Máy may lập trình Chnki

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Máy may lập trình Chnki 30x20

Máy may lập trình Chnki 30x20

93,210,000đ -2.5% 95,600,000đ

$3.900,00 / €3.571,23

Máy lập trình Chnki có laser khổ vừa GC50-100JG-D

Máy lập trình Chnki có laser khổ vừa GC50-100JG-D

109,940,000đ -2.1% 112,330,000đ

$4.600,00 / €4.212,22

Máy may lập trình Chnki khổ lớn có Laser GC90-130JG-D

Máy may lập trình Chnki khổ lớn có Laser GC90-130JG-D

151,765,000đ -2.3% 155,350,000đ

$6.350,00 / €5.814,70

Máy may lập trình đầu xoay 360 độ Chnki

Máy may lập trình đầu xoay 360 độ Chnki

155,350,000đ -5.8% 164,910,000đ

$6.500,00 / €5.952,05

Máy may lập trình trần bông khổ lớn Chnki 90x130

Máy may lập trình trần bông khổ lớn Chnki 90x130

117,110,000đ -3.9% 121,890,000đ

$4.900,00 / €4.486,93

Máy may lập trình khổ vừa 50x100 cm

Máy may lập trình khổ vừa 50x100 cm

83,650,000đ -5.4% 88,430,000đ

$3.500,00 / €3.204,95