Máy may quần tự động Euromac

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Máy tra sườn quần Jean Euromac EM 6051

Máy tra sườn quần Jean Euromac EM 6051

88,430,000đ -3.9% 92,015,000đ

$3.700,00 / €3.388,09

Máy may đáp túi Euromac EM 6020

Máy may đáp túi Euromac EM 6020

136,230,000đ -1.7% 138,620,000đ

$5.700,00 / €5.219,49

Máy vắt sổ chập sườn quần Euromac EM 4021

Máy vắt sổ chập sườn quần Euromac EM 4021

167,300,000đ -2.8% 172,080,000đ

$7.000,00 / €6.409,90

Máy vắt sổ thân quần Jean Euromac EM 4014

Máy vắt sổ thân quần Jean Euromac EM 4014

198,370,000đ -2.4% 203,150,000đ

$8.300,00 / €7.600,31

Máy đính đải tự động Euromac EM 1052 2

Máy đính đải tự động Euromac EM 1052 2

334,600,000đ -2.1% 341,770,000đ

$14.000,00 / €12.819,80

Máy may trang trí thân quần Jean Euromac EM 9051

Máy may trang trí thân quần Jean Euromac EM 9051

155,350,000đ -3% 160,130,000đ

$6.500,00 / €5.952,05

Máy may moi quần tự động Euromac EM 90311

Máy may moi quần tự động Euromac EM 90311

286,800,000đ -2.4% 293,970,000đ

$12.000,00 / €10.988,40