Máy may 2 kim

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Máy 2 kim điện tử MAQI

Máy 2 kim điện tử MAQI

31,700,000đ -91.1% 355,000,000đ

$1.348,94 / €1.248,03

Máy may 2 kim điện tử Jack JK-58420J

Máy may 2 kim điện tử Jack JK-58420J

36,900,000đ -10% 41,000,000đ

$1.570,21 / €1.452,76

Máy 2 kim di động Juki điện tử ổ vừa LH-3568ASF-7

Máy 2 kim di động Juki điện tử ổ vừa LH-3568ASF-7

68,502,500đ -4.4% 71,675,000đ

$2.915,00 / €2.696,38

Máy may 2 kim cơ động Juki Liền trục

Máy may 2 kim cơ động Juki Liền trục

41,360,000đ -4.9% 43,475,000đ

$1.760,00 / €1.628,00

Máy 2 kim liền trục ổ to Jack JK-58750B-005C

Máy 2 kim liền trục ổ to Jack JK-58750B-005C

29,700,000đ -4.2% 31,000,000đ

$1.263,83 / €1.169,29

Máy 2 kim điện tử ổ to Jack JK-58750J -405E

Máy 2 kim điện tử ổ to Jack JK-58750J -405E

36,500,000đ -2.7% 37,500,000đ

$1.553,19 / €1.437,01

Máy 2 kim Juki điện tử  ổ to LH-3588ASF-7

Máy 2 kim Juki điện tử ổ to LH-3588ASF-7

79,500,000đ -4.2% 83,000,000đ

$3.382,98 / €3.129,92