Hệ thống ủi sơmi

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Máy ép cổ nóng lạnh 2 đầu

Máy ép cổ nóng lạnh 2 đầu

108,000,000đ -6.1% 115,000,000đ

$4.595,74 / €4.251,97

Máy xén, ép, lộn cổ áo sơ mi Hasaka

Máy xén, ép, lộn cổ áo sơ mi Hasaka

119,000,000đ -4.8% 125,000,000đ

$5.063,83 / €4.685,04

Máy ép nhiệt định hình vòng cổ áo sơ mi nóng lạnh Hasaka

Máy ép nhiệt định hình vòng cổ áo sơ mi nóng lạnh...

69,000,000đ -8% 75,000,000đ

$2.936,17 / €2.716,54

Máy ập tay măng sét áo sơmi Hasaka

Máy ập tay măng sét áo sơmi Hasaka

78,000,000đ -8.2% 85,000,000đ

$3.319,15 / €3.070,87

Máy ép nẹp áo sơ mi Hasaka

Máy ép nẹp áo sơ mi Hasaka

29,500,000đ -4.8% 31,000,000đ

$1.255,32 / €1.161,42

Máy ép đường sườn áo sơmi Hasaka

Máy ép đường sườn áo sơmi Hasaka

179,000,000đ -3.2% 185,000,000đ

$7.617,02 / €7.047,24

Máy ép vòng nách áo Sơmi Hasaka

Máy ép vòng nách áo Sơmi Hasaka

150,000,000đ -9.1% 165,000,000đ

$6.382,98 / €5.905,51