Hệ thống ủi sơmi

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Máy cắt và ép lá cổ áo sơ mi HY-81P

Máy cắt và ép lá cổ áo sơ mi HY-81P

179,250,000đ -3.8% 186,420,000đ

$7.500,00 / €6.867,75

Máy ép cổ nóng lạnh 2 đầu

Máy ép cổ nóng lạnh 2 đầu

108,000,000đ -6.1% 115,000,000đ

$4.518,83 / €4.137,93

Máy xén, ép, lộn cổ áo sơ mi Hasaka

Máy xén, ép, lộn cổ áo sơ mi Hasaka

119,000,000đ -4.8% 125,000,000đ

$4.979,08 / €4.559,39

Máy ép nhiệt định hình vòng cổ áo sơ mi nóng lạnh Hasaka

Máy ép nhiệt định hình vòng cổ áo sơ mi nóng lạnh...

69,000,000đ -8% 75,000,000đ

$2.887,03 / €2.643,68

Máy ập tay măng sét áo sơmi Hasaka

Máy ập tay măng sét áo sơmi Hasaka

78,000,000đ -8.2% 85,000,000đ

$3.263,60 / €2.988,51

Máy ép nẹp áo sơ mi Hasaka

Máy ép nẹp áo sơ mi Hasaka

29,500,000đ -4.8% 31,000,000đ

$1.234,31 / €1.130,27

Máy ép đường sườn áo sơmi Hasaka

Máy ép đường sườn áo sơmi Hasaka

179,000,000đ -3.2% 185,000,000đ

$7.489,54 / €6.858,24

Máy ép vòng nách áo Sơmi Hasaka

Máy ép vòng nách áo Sơmi Hasaka

150,000,000đ -9.1% 165,000,000đ

$6.276,15 / €5.747,13