Máy trải vải tự động

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Máy trải vải tự động Xidao TZS-190

Máy trải vải tự động Xidao TZS-190

274,850,000đ -4.2% 286,800,000đ

$11.500,00 / €10.530,55

Máy trải vải tự động GTG KWS-190

Máy trải vải tự động GTG KWS-190

274,850,000đ -8% 298,750,000đ

$11.500,00 / €10.530,55

Máy trải vải tự động Bullmer KW2000S

Máy trải vải tự động Bullmer KW2000S

346,550,000đ -2% 353,720,000đ

$14.500,00 / €13.277,65

máy trải vải dệt thoi tự động xido SIII-180

máy trải vải dệt thoi tự động xido SIII-180

310,700,000đ -1.5% 315,480,000đ

$13.000,00 / €11.904,10

Máy trải vải dệt kim tự động Xido ZSXI-190

Máy trải vải dệt kim tự động Xido ZSXI-190

322,650,000đ -2.9% 332,210,000đ

$13.500,00 / €12.361,95

Máy trải vải tự động xido ZSI-190

Máy trải vải tự động xido ZSI-190

322,650,000đ -3.6% 334,600,000đ

$13.500,00 / €12.361,95