máy may lập trình

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Máy may lập trình Jack JK-1310D

Máy may lập trình Jack JK-1310D

79,000,000đ -2.5% 81,000,000đ

$3.361,70 / €3.110,24

Máy may lập trình Jack 20x30

Máy may lập trình Jack 20x30

58,000,000đ -15.9% 69,000,000đ

$2.468,09 / €2.283,46

Máy lập trình Chnki có laser khổ vừa GC50-100JG-D

Máy lập trình Chnki có laser khổ vừa GC50-100JG-D

108,100,000đ -2.1% 110,450,000đ

$4.600,00 / €4.255,00

Máy may lập trình Chnki khổ lớn có Laser GC90-130JG-D

Máy may lập trình Chnki khổ lớn có Laser GC90-130JG-D

149,225,000đ -2.3% 152,750,000đ

$6.350,00 / €5.873,75

Máy may lập trình đầu xoay 360 độ Chnki

Máy may lập trình đầu xoay 360 độ Chnki

176,250,000đ -5.1% 185,650,000đ

$7.500,00 / €6.937,50

Máy may lập trình khổ nhỏ Maqi 6X9 cm

Máy may lập trình khổ nhỏ Maqi 6X9 cm

43,475,000đ -5.1% 45,825,000đ

$1.850,00 / €1.711,25

Máy may lập trình khổ nhỏ Chnki PT2210

Máy may lập trình khổ nhỏ Chnki PT2210

68,150,000đ -17.1% 82,250,000đ

$2.900,00 / €2.682,50

Máy may lập trình khổ lớn Juki 130x85 cm

Máy may lập trình khổ lớn Juki 130x85 cm

152,750,000đ -3.7% 158,625,000đ

$6.500,00 / €6.012,50

Máy may lập trình khổ lớn Juki có dao xén 130x85 cm

Máy may lập trình khổ lớn Juki có dao xén 130x85 cm

204,450,000đ -4.4% 213,850,000đ

$8.700,00 / €8.047,50