máy may lập trình

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Máy may lập trình khổ lớn Dollor S5

Máy may lập trình khổ lớn Dollor S5

103,965,000đ -1.1% 105,160,000đ

$4.350,00 / €3.983,30

máy may lạp trình GTG khổ 20X30 cm YL-H3020R

máy may lạp trình GTG khổ 20X30 cm YL-H3020R

39,000,000đ -4.9% 41,000,000đ

$1.631,80 / €1.494,25

Máy may lập trình Juita 90x130 cm JTK9F-90A

Máy may lập trình Juita 90x130 cm JTK9F-90A

121,890,000đ -3.8% 126,670,000đ

$5.100,00 / €4.670,07

Máy may lập trình GTG 28x40 R6-TTF-K

Máy may lập trình GTG 28x40 R6-TTF-K

78,870,000đ -2.9% 81,260,000đ

$3.300,00 / €3.021,81

Máy may lập trình Jack JK-1310D

Máy may lập trình Jack JK-1310D

79,000,000đ -2.5% 81,000,000đ

$3.305,44 / €3.026,82

Máy may lập trình Jack 20x30

Máy may lập trình Jack 20x30

58,000,000đ -15.9% 69,000,000đ

$2.426,78 / €2.222,22

Máy may lập trình khổ 40X60 cm GT-H4060

Máy may lập trình khổ 40X60 cm GT-H4060

78,000,000đ -15.2% 92,000,000đ

$3.263,60 / €2.988,51

Máy may lập trình Juita 45x80 cm JTK8T-F8045FA

Máy may lập trình Juita 45x80 cm JTK8T-F8045FA

88,430,000đ -2.6% 90,820,000đ

$3.700,00 / €3.388,09

Máy lập trình Juita khổ 30X50 cm JTA3-5030S

Máy lập trình Juita khổ 30X50 cm JTA3-5030S

80,065,000đ -4.3% 83,650,000đ

$3.350,00 / €3.067,60

Lập trình đầu xoay 360 độ Juita K10-13095A

Lập trình đầu xoay 360 độ Juita K10-13095A

164,910,000đ -1.4% 167,300,000đ

$6.900,00 / €6.318,33

Máy lập trình khổ lớn có laser Juita JTK9F-90AJ

Máy lập trình khổ lớn có laser Juita JTK9F-90AJ

150,570,000đ -3.1% 155,350,000đ

$6.300,00 / €5.768,91

Máy may lập trình Chnki 30x20

Máy may lập trình Chnki 30x20

93,210,000đ -2.5% 95,600,000đ

$3.900,00 / €3.571,23