Cho thê thiết bị khác xưởng may

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Cho thuê máy dán seam H&H

Cho thuê máy dán seam H&H

6,000,000đ -20% 7,500,000đ

$255,32 / €236,22

Cho thuê máy xả vải ngành may

Cho thuê máy xả vải ngành may

3,900,000đ -13.3% 4,500,000đ

$165,96 / €153,54

Cho thuê máy kiểm vải ngành may

Cho thuê máy kiểm vải ngành may

6,000,000đ -25% 8,000,000đ

$255,32 / €236,22