Cho thê thiết bị khác xưởng may

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Cho thuê máy dán seam H&H

Cho thuê máy dán seam H&H

6,000,000đ -20% 7,500,000đ

$251,05 / €229,89

Cho thuê máy cuấn chân cúc

Cho thuê máy cuấn chân cúc

5,500,000đ -15.4% 6,500,000đ

$230,13 / €210,73

Cho thuê bộ trợ lực máy may 1 kim, 2 kim

Cho thuê bộ trợ lực máy may 1 kim, 2 kim

500,000đ -28.6% 700,000đ

$20,92 / €19,16

Cho thuê máy xả vải ngành may

Cho thuê máy xả vải ngành may

3,900,000đ -13.3% 4,500,000đ

$163,18 / €149,43

Cho thuê máy kiểm vải ngành may

Cho thuê máy kiểm vải ngành may

6,000,000đ -25% 8,000,000đ

$251,05 / €229,89