Phụ tùng máy khác

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Sợi đốt máy dán seam đường may H&H

Sợi đốt máy dán seam đường may H&H

1,150,000đ -23.3% 1,500,000đ

$48,12 / €44,06

Quả lô máy dán seam H&H

Quả lô máy dán seam H&H

690,000đ -8% 750,000đ

$28,87 / €26,44

Thẻ thử kim loại máy dò kim

Thẻ thử kim loại máy dò kim

900,000đ -10% 1,000,000đ

$37,66 / €34,48

Mẩu thử máy dò kim

Mẩu thử máy dò kim

1,200,000đ -20% 1,500,000đ

$50,21 / €45,98

Băng tải máy dò kim Hashima

Băng tải máy dò kim Hashima

1,800,000đ -28% 2,500,000đ

$75,31 / €68,97

Bộ điều khiển máy cắt vải laser AWC708C

Bộ điều khiển máy cắt vải laser AWC708C

7,900,000đ -11.2% 8,900,000đ

$330,54 / €302,68

Bộ đầu khắc và giá đỡ gương máy cắt laser

Bộ đầu khắc và giá đỡ gương máy cắt laser

1,950,000đ -7.1% 2,100,000đ

$81,59 / €74,71

Gương phản xạ máy cắt vải laser

Gương phản xạ máy cắt vải laser

350,000đ -22.2% 450,000đ

$14,64 / €13,41

Thấu kính họi tụ máy cắt vải laser

Thấu kính họi tụ máy cắt vải laser

950,000đ -9.5% 1,050,000đ

$39,75 / €36,40

Nguồn máy cắt vải laser CO2

Nguồn máy cắt vải laser CO2

3,800,000đ -9.5% 4,200,000đ

$159,00 / €145,59

Máy làm lạnh nước CW-3200 CW-3000

Máy làm lạnh nước CW-3200 CW-3000

4,800,000đ -5.9% 5,100,000đ

$200,84 / €183,91

Vòng bi rãnh U máy cắt vải laser

Vòng bi rãnh U máy cắt vải laser

60,000đ -14.3% 70,000đ

$2,51 / €2,30