Máy phụ trợ

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Máy ép seam dán đường may H&H AI-118N

Máy ép seam dán đường may H&H AI-118N

97,990,000đ -4.7% 102,770,000đ

$4.100,00 / €3.754,37

Máy ép seam dán đường may H&H AI-118

Máy ép seam dán đường may H&H AI-118

97,990,000đ -4.7% 102,770,000đ

$4.100,00 / €3.754,37

Máy cắt vải laser khổ lớn 1,6 x 2,5 m

Máy cắt vải laser khổ lớn 1,6 x 2,5 m

295,000,000đ -3.3% 305,000,000đ

$12.343,10 / €11.302,68

Máy xả vải KH-124

Máy xả vải KH-124

35,000,000đ -46.2% 65,000,000đ

$1.464,44 / €1.341,00

Máy kiểm vải căn biên tự động có xả

Máy kiểm vải căn biên tự động có xả

69,000,000đ -34.3% 105,000,000đ

$2.887,03 / €2.643,68

máy dán seam

máy dán seam

73,000,000đ -2.7% 75,000,000đ

$3.054,39 / €2.796,93

Bộ trợ lực Sungwoo Puller DBP-8600R

Bộ trợ lực Sungwoo Puller DBP-8600R

17,500,000đ -2.8% 18,000,000đ

$732,22 / €670,50

Máy hút ẩm công nghiệp Harison HD-504PS (504l/24h)

Máy hút ẩm công nghiệp Harison HD-504PS (504l/24h)

80,500,000đ -0.6% 81,000,000đ

$3.368,20 / €3.084,29

Máy Xả Vải GJN có căn biên SW-128S

Máy Xả Vải GJN có căn biên SW-128S

49,000,000đ -3.9% 51,000,000đ

$2.050,21 / €1.877,39

Bộ cấp chun tự động 4 chu kỳ E4U

Bộ cấp chun tự động 4 chu kỳ E4U

8,962,500đ -3.8% 9,321,000đ

$375,00 / €343,39

Bộ cấp dây viền TFU+TFU2

Bộ cấp dây viền TFU+TFU2

3,824,000đ -5.9% 4,063,000đ

$160,00 / €146,51