Máy phụ trợ

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Bộ trợ lực máy máy GTG dùng cho máy 1 kim và 2 kim.

Bộ trợ lực máy máy GTG dùng cho máy 1 kim và 2 kim.

6,453,000đ -6.9% 6,931,000đ

$270,00 / €247,24

Máy gấp và ép seam thành phẩm GTG GT03A

Máy gấp và ép seam thành phẩm GTG GT03A

81,260,000đ -2.9% 83,650,000đ

$3.400,00 / €3.113,38

Máy cấp seam và xén Ultrasonic GTG GT06

Máy cấp seam và xén Ultrasonic GTG GT06

88,430,000đ -2.6% 90,820,000đ

$3.700,00 / €3.388,09

Máy kiểm vải căn biên tự động GTG GT-2000B

Máy kiểm vải căn biên tự động GTG GT-2000B

95,000,000đ -5% 100,000,000đ

$3.974,90 / €3.639,85

Máy kiểm vải tự động PA-7

Máy kiểm vải tự động PA-7

1,362,300,000đ -3.4% 1,410,100,000đ

$57.000,00 / €52.194,90

tủ lưu trữ chỉ may thông minh DISIC1715/M48G

tủ lưu trữ chỉ may thông minh DISIC1715/M48G

100,380,000đ -2.3% 102,770,000đ

$4.200,00 / €3.845,94

Máy ép seam dán đường may H&H AI-118N

Máy ép seam dán đường may H&H AI-118N

97,990,000đ -4.7% 102,770,000đ

$4.100,00 / €3.754,37

Máy ép seam dán đường may H&H AI-118

Máy ép seam dán đường may H&H AI-118

97,990,000đ -4.7% 102,770,000đ

$4.100,00 / €3.754,37

Máy cắt vải laser khổ lớn 1,6 x 2,5 m

Máy cắt vải laser khổ lớn 1,6 x 2,5 m

295,000,000đ -3.3% 305,000,000đ

$12.343,10 / €11.302,68

Máy xả vải KH-124

Máy xả vải KH-124

35,000,000đ -46.2% 65,000,000đ

$1.464,44 / €1.341,00

Máy kiểm vải căn biên tự động có xả

Máy kiểm vải căn biên tự động có xả

69,000,000đ -34.3% 105,000,000đ

$2.887,03 / €2.643,68

máy dán seam

máy dán seam

73,000,000đ -2.7% 75,000,000đ

$3.054,39 / €2.796,93