Máy phụ trợ

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Máy ép seam dán đường may H&H AI-118

Máy ép seam dán đường may H&H AI-118

4,100đ -4.7% 4,300đ

$0,17 / €0,16

Máy xả vải KH-124

Máy xả vải KH-124

35,000,000đ -46.2% 65,000,000đ

$1.489,36 / €1.377,95

Máy kiểm vải căn biên tự động có xả

Máy kiểm vải căn biên tự động có xả

69,000,000đ -34.3% 105,000,000đ

$2.936,17 / €2.716,54

máy dán seam

máy dán seam

73,000,000đ -2.7% 75,000,000đ

$3.106,38 / €2.874,02

Máy thử nước thuỷ tĩnh H&H HT360

Máy thử nước thuỷ tĩnh H&H HT360

44,650,000đ -5% 47,000,000đ

$1.900,00 / €1.757,50

Máy dán seam H&H AI-002

Máy dán seam H&H AI-002

176,250,000đ -1.3% 178,600,000đ

$7.500,00 / €6.937,50

Máy cuấn chân cúc Loiva Korea

Máy cuấn chân cúc Loiva Korea

105,750,000đ -4.3% 110,450,000đ

$4.500,00 / €4.162,50

Máy ép seam dán đường may H&H AI-118N

Máy ép seam dán đường may H&H AI-118N

96,350,000đ -4.7% 101,050,000đ

$4.100,00 / €3.792,50

Máy dán seam H&H AI128N Spec A-NNN

Máy dán seam H&H AI128N Spec A-NNN

115,150,000đ -3.9% 119,850,000đ

$4.900,00 / €4.532,50

Máy dán seam H&H AI128N Spec IJ-NNN

Máy dán seam H&H AI128N Spec IJ-NNN

138,650,000đ -1.7% 141,000,000đ

$5.900,00 / €5.457,50

Máy cấp seam và xén bán thành phẩm H&H SF-826

Máy cấp seam và xén bán thành phẩm H&H SF-826

148,050,000đ -99.9% 151,575,000,000đ

$6.300,00 / €5.827,50

Máy cấp và dán seam đa năng SF-828

Máy cấp và dán seam đa năng SF-828

223,250,000đ -2.1% 227,950,000đ

$9.500,00 / €8.787,50