Máy vắt sổ

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Máy vắt sổ 5 chỉ điện tử MAQI X4C-5

Máy vắt sổ 5 chỉ điện tử MAQI X4C-5

9,500,000đ -11.2% 10,700,000đ

$404,26 / €374,02

Máy vắt sổ 4 chỉ điện tử MAQI

Máy vắt sổ 4 chỉ điện tử MAQI

9,350,000đ -11% 10,500,000đ

$397,87 / €368,11

Máy vắt sổ 4 chỉ điện tử Jack C5

Máy vắt sổ 4 chỉ điện tử Jack C5

18,000,000đ -7.7% 19,500,000đ

$765,96 / €708,66

Máy vắt sổ điện tử 5 chỉ Jack C5

Máy vắt sổ điện tử 5 chỉ Jack C5

18,300,000đ -7.6% 19,800,000đ

$778,72 / €720,47

máy vắt sổ liền trục Jack E4S

máy vắt sổ liền trục Jack E4S

8,700,000đ -8.4% 9,500,000đ

$370,21 / €342,52

Máy vắt sổ Juki điện tử 2 kim 4 chỉ MO-6814S

Máy vắt sổ Juki điện tử 2 kim 4 chỉ MO-6814S

16,215,000đ -2.8% 16,685,000đ

$690,00 / €638,25

Máy vắt sổ Juki điện tử 2 kim 5 chỉ MO-6816S

Máy vắt sổ Juki điện tử 2 kim 5 chỉ MO-6816S

22,419,000đ -3.1% 23,147,500đ

$954,00 / €882,45

vắt sổ 5 ống liền trục siruba 757L-516M

vắt sổ 5 ống liền trục siruba 757L-516M

12,900,000đ -4.4% 13,500,000đ

$548,94 / €507,87

vắt sổ 4 ống liền trục siruba 747L

vắt sổ 4 ống liền trục siruba 747L

11,300,000đ -1.7% 11,500,000đ

$480,85 / €444,88