Máy cắt vải tự động

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Máy cắt vải tự động Orox FLEXO C800 – 180

Máy cắt vải tự động Orox FLEXO C800 – 180

Liên hệ -1.9% 2,740,500,000đ

$112.476,00 / €103.000,00

Máy cắt vải tự động Bullmer D8002S

Máy cắt vải tự động Bullmer D8002S

2,868,000,000đ -0.8% 2,891,900,000đ

$120.000,00 / €109.884,00

Máy cắt vải tự động KP-X2025

Máy cắt vải tự động KP-X2025

1,175,000,000đ -13% 1,350,000,000đ

$49.163,18 / €45.019,16

Máy cắt vải tự động Bullmer D8003

Máy cắt vải tự động Bullmer D8003

2,270,500,000đ -2.1% 2,318,300,000đ

$95.000,00 / €86.991,50

Máy cắt vải tự động Bullmer E80I

Máy cắt vải tự động Bullmer E80I

1,649,100,000đ -2.8% 1,696,900,000đ

$69.000,00 / €63.183,30