Máy cắt vải tự động

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Máy cắt vải tự động Orox FLEXO C800 – 180

Máy cắt vải tự động Orox FLEXO C800 – 180

Liên hệ -1.9% 2,667,000,000đ

$111.240,00 / €103.000,00

Máy cắt vải tự động Bullmer D8002S

Máy cắt vải tự động Bullmer D8002S

2,820,000,000đ -0.8% 2,843,500,000đ

$120.000,00 / €111.000,00

Máy cắt vải tự động KP-X2025

Máy cắt vải tự động KP-X2025

1,175,000,000đ -13% 1,350,000,000đ

$50.000,00 / €46.259,84

Máy cắt vải tự động Bullmer D8003

Máy cắt vải tự động Bullmer D8003

2,232,500,000đ -2.1% 2,279,500,000đ

$95.000,00 / €87.875,00

Máy cắt vải tự động Bullmer E80I

Máy cắt vải tự động Bullmer E80I

1,621,500,000đ -2.8% 1,668,500,000đ

$69.000,00 / €63.825,00