Bộ trợ lực, bộ cấp chun GS

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Bộ cấp chun tự động 4 chu kỳ E4U

Bộ cấp chun tự động 4 chu kỳ E4U

8,962,500đ -3.8% 9,321,000đ

$375,00 / €343,39

Bộ cấp dây viền TFU+TFU2

Bộ cấp dây viền TFU+TFU2

3,824,000đ -5.9% 4,063,000đ

$160,00 / €146,51

Bộ cấp chun máy zizac MDL-31

Bộ cấp chun máy zizac MDL-31

5,258,000đ -4.3% 5,497,000đ

$220,00 / €201,45

Bộ cấp dây viền máy vắt sổ MDK61

Bộ cấp dây viền máy vắt sổ MDK61

5,258,000đ -4.3% 5,497,000đ

$220,00 / €201,45

Bộ trợ lực trước máy trần đè PY-SP

Bộ trợ lực trước máy trần đè PY-SP

8,962,500đ -3.8% 9,321,000đ

$375,00 / €343,39

Bộ trợ lực máy 1 kim, 2 kim PS

Bộ trợ lực máy 1 kim, 2 kim PS

8,962,500đ -3.8% 9,321,000đ

$375,00 / €343,39

Bộ trợ lực máy trần đè PY

Bộ trợ lực máy trần đè PY

8,962,500đ -3.8% 9,321,000đ

$375,00 / €343,39

Bộ trợ lực máy vắt sổ PK

Bộ trợ lực máy vắt sổ PK

8,962,500đ -3.8% 9,321,000đ

$375,00 / €343,39

Bộ trợ lực trước máy vắt sổ PK-SP

Bộ trợ lực trước máy vắt sổ PK-SP

10,755,000đ -2.2% 10,994,000đ

$450,00 / €412,07

Bộ căng chun bằng hơi RTP-4A

Bộ căng chun bằng hơi RTP-4A

3,700,000đ -7.5% 4,000,000đ

$154,81 / €141,76