Cho thuê máy tự động ngành may

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Cho thuê máy bổ túi tự động

Cho thuê máy bổ túi tự động

15,000,000đ -25% 20,000,000đ

$638,30 / €590,55

Cho thuê máy cắt bìa ngành may

Cho thuê máy cắt bìa ngành may

9,000,000đ -18.2% 11,000,000đ

$382,98 / €354,33

Cho thuê máy đính đỉa tự động

Cho thuê máy đính đỉa tự động

25,000,000đ -7.4% 27,000,000đ

$1.063,83 / €984,25

cho thuê máy in sơ đồ

cho thuê máy in sơ đồ

5,000,000đ -50% 10,000,000đ

$212,77 / €196,85