cho thuê máy may

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Cho thuê máy lập trình trần bông khổ lớn 90X130 mới 70%-90%

Cho thuê máy lập trình trần bông khổ lớn 90X130 mới 7...

9,000,000đ -10% 10,000,000đ

$376,57 / €344,83

Cho thuê máy lập trình YL-H3020R khổ 20x30 cm mới 70%

Cho thuê máy lập trình YL-H3020R khổ 20x30 cm mới 70%

3,000,000đ -14.3% 3,500,000đ

$125,52 / €114,94

Cho thuê máy may 1 kim 70%-90% mới

Cho thuê máy may 1 kim 70%-90% mới

700,000đ -12.5% 800,000đ

$29,29 / €26,82

cho thuê máy trần đè cổ nhỏ điện tử cắt chỉ

cho thuê máy trần đè cổ nhỏ điện tử cắt chỉ

3,200,000đ -8.6% 3,500,000đ

$133,89 / €122,61

cho thuê máy viền chắp 4 kim 6 chỉ mới trên 90%

cho thuê máy viền chắp 4 kim 6 chỉ mới trên 90%

4,500,000đ -10% 5,000,000đ

$188,28 / €172,41

Cho thuê máy thùa khuy đầu tròn trên 80%

Cho thuê máy thùa khuy đầu tròn trên 80%

7,000,000đ -12.5% 8,000,000đ

$292,89 / €268,20

Cho thuê máy may lập trình khổ nhỏ chinki PT2210

Cho thuê máy may lập trình khổ nhỏ chinki PT2210

3,500,000đ -12.5% 4,000,000đ

$146,44 / €134,10

Cho thuê máy lập trình bổ trụ áo thun Polo

Cho thuê máy lập trình bổ trụ áo thun Polo

8,000,000đ -5.9% 8,500,000đ

$334,73 / €306,51

Cho thuê máy lập trình bổ túi laser

Cho thuê máy lập trình bổ túi laser

7,500,000đ -6.3% 8,000,000đ

$313,81 / €287,36

Cho thuê máy trần đè liền trục mới trên 90%

Cho thuê máy trần đè liền trục mới trên 90%

1,200,000đ -20% 1,500,000đ

$50,21 / €45,98

cho thuê máy viền chắp 4 kim 6 chỉ mới trên 70%

cho thuê máy viền chắp 4 kim 6 chỉ mới trên 70%

3,500,000đ -22.2% 4,500,000đ

$146,44 / €134,10