cho thuê máy may

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Cho thuê máy thùa khuy đầu tròn

Cho thuê máy thùa khuy đầu tròn

8,000,000đ -20% 10,000,000đ

$340,43 / €314,96

Cho thuê máy may lập trình khổ nhỏ chinki PT2210

Cho thuê máy may lập trình khổ nhỏ chinki PT2210

3,500,000đ -12.5% 4,000,000đ

$148,94 / €137,80

Cho thuê máy may lập trình khổ nhỏ 4x6 cm

Cho thuê máy may lập trình khổ nhỏ 4x6 cm

2,900,000đ -17.1% 3,500,000đ

$123,40 / €114,17

Cho thuê máy thùa khuy đầu bằng liền trục mới

Cho thuê máy thùa khuy đầu bằng liền trục mới

3,000,000đ -14.3% 3,500,000đ

$127,66 / €118,11

Cho thuê máy đính bọ

Cho thuê máy đính bọ

2,700,000đ -12.9% 3,100,000đ

$114,89 / €106,30

Cho thuê máy trần đè xén phải

Cho thuê máy trần đè xén phải

3,900,000đ -2.5% 4,000,000đ

$165,96 / €153,54