Nồi hơi điện ngành may

Phổ biến Mới nhất Bán chạy
Nồi hơi tiết kệm điện 24 KW T7240A

Nồi hơi tiết kệm điện 24 KW T7240A

22,000,000đ -2.2% 22,500,000đ

$920,50 / €842,91

Nồi hơi tiết kệm điện 9 KW T790A

Nồi hơi tiết kệm điện 9 KW T790A

13,500,000đ -2.9% 13,900,000đ

$564,85 / €517,24

Nồi hơi tiết kệm điện 5 KW T750A

Nồi hơi tiết kệm điện 5 KW T750A

9,500,000đ -4% 9,900,000đ

$397,49 / €363,98

Nồi hơi công nghiệp GTG 18KW GTG-18

Nồi hơi công nghiệp GTG 18KW GTG-18

18,000,000đ -5.3% 19,000,000đ

$753,14 / €689,66

Nồi hơi công nghiệp GTG 36KW GTG-36

Nồi hơi công nghiệp GTG 36KW GTG-36

28,500,000đ -3.4% 29,500,000đ

$1.192,47 / €1.091,95

Nồi hơi công nghiệp GTG 72KW GTG-72

Nồi hơi công nghiệp GTG 72KW GTG-72

39,000,000đ -4.9% 41,000,000đ

$1.631,80 / €1.494,25

Nồi hơi công nghiệp GTG 48KW GTG-48

Nồi hơi công nghiệp GTG 48KW GTG-48

35,500,000đ -4.1% 37,000,000đ

$1.485,36 / €1.360,15

Nồi hơi công nghiệp GTG 24KW GTG-24

Nồi hơi công nghiệp GTG 24KW GTG-24

25,000,000đ -3.8% 26,000,000đ

$1.046,03 / €957,85

Nồi hơi công nghiệp GTG 12KW GTG-12

Nồi hơi công nghiệp GTG 12KW GTG-12

12,500,000đ -7.4% 13,500,000đ

$523,01 / €478,93

Nồi hơi công nghiệp GTG 9KW  GTG-9

Nồi hơi công nghiệp GTG 9KW  GTG-9

12,500,000đ -7.4% 13,500,000đ

$523,01 / €478,93

Nồi hơi điện mini ngành may GTG 5,5 KW

Nồi hơi điện mini ngành may GTG 5,5 KW

8,365,000đ -1.4% 8,484,500đ

$350,00 / €320,50