Danh mục máy

Máy in sơ đồ và cắt bìa GI-UPC2-180F Jindex

Máy in sơ đồ và cắt bìa GI-UPC2-180F Jindex

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy dò kim 610F

Máy dò kim 610F

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
전자자동 패턴 재봉기 A8-120B

전자자동 패턴 재봉기 A8-120B

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy in sơ đồ GT-TU2-185 Jindex

Máy in sơ đồ GT-TU2-185 Jindex

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy may đầu dài 56 cm

Máy may đầu dài 56 cm

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy dò kim 615F

Máy dò kim 615F

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
전자동 다운주입기 IN-D400L

전자동 다운주입기 IN-D400L

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
심씨링기 Nawon HTM-5588

심씨링기 Nawon HTM-5588

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
휴징프래스 와이드 500 mm

휴징프래스 와이드 500 mm

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Bảng số hóa Hipo

Bảng số hóa Hipo

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
전자자동 패턴 재봉기 A3-80

전자자동 패턴 재봉기 A3-80

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
휴징프래스 와이드 600 mm ZS-600NL

휴징프래스 와이드 600 mm ZS-600NL

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
전자동 다운주입기 IN-D2060

전자동 다운주입기 IN-D2060

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Bàn hút chân không OPB-778

Bàn hút chân không OPB-778

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
 Máy nhồi bông cotton tự động C2040

Máy nhồi bông cotton tự động C2040

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
휴징프래스 와이드 900 mm ZS-900NL

휴징프래스 와이드 900 mm ZS-900NL

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy phay mica GT-JGA-1512C

Máy phay mica GT-JGA-1512C

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
조립식 바큠테이블 OPB-778A

조립식 바큠테이블 OPB-778A

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy cắt bìa cứng JD1512B

Máy cắt bìa cứng JD1512B

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
자동 소형 재봉기 PT-2010

자동 소형 재봉기 PT-2010

5,000,000đ -50% 10,000,000đ