Danh mục máy

Máy may đầu dài 56 cm

Máy may đầu dài 56 cm

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
보일러 스팀 아이롱 BS-3PC

보일러 스팀 아이롱 BS-3PC

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
보일러 스팀 아이롱 BS-6PC

보일러 스팀 아이롱 BS-6PC

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Nồi hơi điện ngành may 24 KW

Nồi hơi điện ngành may 24 KW

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
전기 보일러 18 KW

전기 보일러 18 KW

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
전기 보일러 12 KW

전기 보일러 12 KW

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Máy dò kim 615F

Máy dò kim 615F

5,000,000đ -50% 10,000,000đ