Dao cắt ngành may

dao máy cắt vòng GITAN

dao máy cắt vòng

dao máy cắt vòng GITAN

Mã SP : GITAN Liên hệ
Dao máy cắt vải đứng Strong H

Dao máy cắt đứng

Dao máy cắt vải đứng Strong H

Mã SP : 8E Liên hệ
Dao máy cắt vải đứng Golden Eagle

Dao máy cắt đứng

Dao máy cắt vải đứng Golden Eagle

Mã SP : GE-8E Liên hệ
Dao máy cắt vòng đài loan golden eagle

dao máy cắt vòng

Dao máy cắt vòng đài loan golden eagle

Mã SP : Golden band Liên hệ
Dao máy thùa khuy đầu bằng dưới 1 inch

Dao máy thùa khuy, đính bọ

Dao máy thùa khuy đầu bằng dưới 1 inch

Mã SP : 71CL Liên hệ
Dao máy thùa khuy đầu bằng trên 1 inch

Dao máy thùa khuy, đính bọ

Dao máy thùa khuy đầu bằng trên 1 inch

Mã SP : 71CL Liên hệ
Dao máy di bọ 430 cơ

Dao máy thùa khuy, đính bọ

Dao máy di bọ 430 cơ

Mã SP : 152905-0... Liên hệ
Dao máy di bọ Brother 430D

Dao máy thùa khuy, đính bọ

Dao máy di bọ Brother 430D

Mã SP : Dao Bọ... Liên hệ
Dao nút Juki

Dao máy thùa khuy, đính bọ

Dao nút Juki

Mã SP : B24... Liên hệ
Yếm dao juki

Dao cắt chỉ máy 1 kim, 2 kim

Yếm dao juki

Mã SP : Yếm dao juki Liên hệ
Dao cắt chỉ một kim juki

Dao cắt chỉ máy 1 kim, 2 kim

Dao cắt chỉ một kim juki

Mã SP : Dao cắt chỉ... Liên hệ
Dao thùa đầu tròn Juki MEB-3200S

Dao máy thùa khuy, đính bọ

Dao thùa đầu tròn Juki MEB-3200S

Mã SP : 32062903 Liên hệ
Thớt máy thùa đầu tròn juki  MEB3200S

Dao máy thùa khuy, đính bọ

Thớt máy thùa đầu tròn juki MEB3200S

Mã SP : THOT MEB320... Liên hệ
Kéo cắt chỉ di động máy kansai Siruba F007

Dao máy viền

Kéo cắt chỉ di động máy kansai Siruba F007

Mã SP : UT507 Liên hệ
Dao cắt chỉ cố định máy Kansai Siruba F007

Dao máy viền

Dao cắt chỉ cố định máy Kansai Siruba F007

Mã SP : UT506 Liên hệ
Dao máy cắt đầu bàn tròn RS100

Dao máy cắt đứng

Dao máy cắt đầu bàn tròn RS100

Mã SP : RS100 Liên hệ
Dao máy cắt đầu bàn tròn RS110

Dao máy cắt đứng

Dao máy cắt đầu bàn tròn RS110

Mã SP : RS110 Liên hệ
Dao cắt chỉ 1 kim Brother tĩnh

Dao cắt chỉ máy 1 kim, 2 kim

Dao cắt chỉ 1 kim Brother tĩnh

Mã SP : S02637 Liên hệ
Dao tĩnh cắt chỉ máy 1 kim juki

Dao cắt chỉ máy 1 kim, 2 kim

Dao tĩnh cắt chỉ máy 1 kim juki

Mã SP : Dao tĩnh cắt... Liên hệ
Dao động cắt chỉ máy 1 kim juki

Dao cắt chỉ máy 1 kim, 2 kim

Dao động cắt chỉ máy 1 kim juki

Mã SP : Dao động cắt... Liên hệ