Dao cắt ngành may

dao máy cắt vòng GITAN

dao máy cắt vòng GITAN

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Dao máy cắt vải đứng Strong H

Dao máy cắt vải đứng Strong H

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Dao máy cắt vải đứng Golden Eagle

Dao máy cắt vải đứng Golden Eagle

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Dao máy cắt vòng đài loan golden eagle

Dao máy cắt vòng đài loan golden eagle

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Dao máy thùa khuy đầu bằng dưới 1 inch

Dao máy thùa khuy đầu bằng dưới 1 inch

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Dao máy thùa khuy đầu bằng trên 1 inch

Dao máy thùa khuy đầu bằng trên 1 inch

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Dao máy di bọ 430 cơ

Dao máy di bọ 430 cơ

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Dao máy di bọ Brother 430D

Dao máy di bọ Brother 430D

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Dao nút Juki

Dao nút Juki

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Yếm dao juki

Yếm dao juki

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Dao cắt chỉ một kim juki

Dao cắt chỉ một kim juki

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Dao thùa đầu tròn Juki MEB-3200S

Dao thùa đầu tròn Juki MEB-3200S

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Thớt máy thùa đầu tròn juki  MEB3200S

Thớt máy thùa đầu tròn juki MEB3200S

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Kéo cắt chỉ di động máy kansai Siruba F007

Kéo cắt chỉ di động máy kansai Siruba F007

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Dao cắt chỉ cố định máy Kansai Siruba F007

Dao cắt chỉ cố định máy Kansai Siruba F007

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Dao máy cắt đầu bàn tròn RS100

Dao máy cắt đầu bàn tròn RS100

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Dao máy cắt đầu bàn tròn RS110

Dao máy cắt đầu bàn tròn RS110

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Dao cắt chỉ 1 kim Brother tĩnh

Dao cắt chỉ 1 kim Brother tĩnh

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Dao tĩnh cắt chỉ máy 1 kim juki

Dao tĩnh cắt chỉ máy 1 kim juki

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Dao động cắt chỉ máy 1 kim juki

Dao động cắt chỉ máy 1 kim juki

5,000,000đ -50% 10,000,000đ