Dao máy viền

Kéo cắt chỉ di động máy kansai Siruba F007

Dao máy viền

Kéo cắt chỉ di động máy kansai Siruba F007

Mã SP : UT507 Liên hệ
Dao cắt chỉ cố định máy Kansai Siruba F007

Dao máy viền

Dao cắt chỉ cố định máy Kansai Siruba F007

Mã SP : UT506 Liên hệ
Dao Máy Cắt Băng Viền TC-38

Dao máy viền

Dao Máy Cắt Băng Viền TC-38

Mã SP : TC-38 Liên hệ
Dao Máy Cắt Vải Viền Dạng Ống

Dao máy viền

Dao Máy Cắt Vải Viền Dạng Ống

Mã SP : CV1 Liên hệ
Dao Máy Cắt Viền Vải Nguyên Cây

Dao máy viền

Dao Máy Cắt Viền Vải Nguyên Cây

Mã SP : CV2 Liên hệ