Giá

Chọn khoảng giá

-
OK

thương hiệu

nhà cung cấp

Kéo cắt vải, cắt chỉ

Kéo bấm chỉ TC-800

Kéo bấm chỉ TC-800

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
kéo bấm chỉ hàn quốc  TC806

kéo bấm chỉ hàn quốc TC806

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Kéo bấm chỉ JinDiao

Kéo bấm chỉ JinDiao

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Kéo bổ túi JinDao # 1

Kéo bổ túi JinDao # 1

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Kéo bổ túi JinDao # 2

Kéo bổ túi JinDao # 2

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Kéo cắt vải JinDao

Kéo cắt vải JinDao

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Kéo cắt vải  XIONGJANG

Kéo cắt vải XIONGJANG

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Kéo bấm chỉ JD-1118

Kéo bấm chỉ JD-1118

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Kéo bấm chỉ TC 805 - Kang Yong

Kéo bấm chỉ TC 805 - Kang Yong

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Kéo bấm chỉ MGS TC- 805

Kéo bấm chỉ MGS TC- 805

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Kéo mổ túi #1

Kéo mổ túi #1

5,000,000đ -50% 10,000,000đ
Kéo mổ túi #2

Kéo mổ túi #2

5,000,000đ -50% 10,000,000đ