Kéo cắt vải, cắt chỉ

Kéo cắt vải  XIONGJANG

kéo cắt vải

Kéo cắt vải XIONGJANG

Mã SP : A-275 Liên hệ
kéo bấm chỉ hàn quốc  TC806

kéo bấm chỉ

kéo bấm chỉ hàn quốc TC806

Mã SP : TC806 Liên hệ
Kéo cắt vải JinDao

kéo cắt vải

Kéo cắt vải JinDao

Mã SP : J&D Liên hệ
Kéo bấm chỉ MGS TC- 805

kéo bấm chỉ

Kéo bấm chỉ MGS TC- 805

Mã SP : TC- 805 Liên hệ
Kéo cắt chỉ đen TC-805B Golden egale

kéo bấm chỉ

Kéo cắt chỉ đen TC-805B Golden egale

Mã SP : TC-805B Liên hệ
Kéo bấm chỉ TC-800

kéo bấm chỉ

Kéo bấm chỉ TC-800

Mã SP : TC-800 Liên hệ
Kéo mổ túi #1

kéo cắt vải

Kéo mổ túi #1

Mã SP : #1 Liên hệ
Kéo mổ túi #2

kéo cắt vải

Kéo mổ túi #2

Mã SP : #2 Liên hệ
Kéo mổ túi # 3

kéo cắt vải

Kéo mổ túi # 3

Mã SP : #3 Liên hệ
Kéo cắt vải Jinzen

kéo cắt vải

Kéo cắt vải Jinzen

Mã SP : jinzen Liên hệ
Kéo cắt chỉ TC-177 Golden eagle

kéo bấm chỉ

Kéo cắt chỉ TC-177 Golden eagle

Mã SP : TC-177 Liên hệ
Kéo cắt chỉ TC-999 Golden eagle

kéo bấm chỉ

Kéo cắt chỉ TC-999 Golden eagle

Mã SP : TC-999 Liên hệ
Kéo cắt chỉ sắt MGS

kéo bấm chỉ

Kéo cắt chỉ sắt MGS

Mã SP : MGS Liên hệ
Kéo cắt chỉ golden ( Sắt cán vàng )

kéo bấm chỉ

Kéo cắt chỉ golden ( Sắt cán vàng )

Mã SP : Kéo cắt chỉ... Liên hệ
Kéo cắt chỉ Golden ( đen 2 )

kéo bấm chỉ

Kéo cắt chỉ Golden ( đen 2 )

Mã SP : Kéo cắt chỉ... Liên hệ
Kéo bấm chỉ JinDiao

kéo bấm chỉ

Kéo bấm chỉ JinDiao

Mã SP : TD-1115 Liên hệ
Kéo bổ túi JinDao # 1

kéo cắt vải

Kéo bổ túi JinDao # 1

Mã SP : Kéo bổ túi #... Liên hệ
Kéo bổ túi JinDao # 2

kéo cắt vải

Kéo bổ túi JinDao # 2

Mã SP : Kéo bổ túi #... Liên hệ
Kéo bấm chỉ JD-1118

kéo bấm chỉ

Kéo bấm chỉ JD-1118

Mã SP : JD-1118 Liên hệ
Kéo bấm chỉ TC 805 - Kang Yong

kéo bấm chỉ

Kéo bấm chỉ TC 805 - Kang Yong

Mã SP : TC - 805 Liên hệ