Kim máy may chuyên dùng

Kim mũi xéo Đài Loan TSSM 134S

Kim máy may chuyên dùng

Kim mũi xéo Đài Loan TSSM 134S

Mã SP : 134S Liên hệ
Kim máy vắt gấu Nhật Organ LW x 6T, 5T, 2T

Kim máy may chuyên dùng

Kim máy vắt gấu Nhật Organ LW x 6T, 5T, 2T

Mã SP : LW x 6T, 5T,... Liên hệ
Kim máy vắt gấu nhật Organ  LW x 1669E

Kim máy may chuyên dùng

Kim máy vắt gấu nhật Organ LW x 1669E

Mã SP : LW x 1669E Liên hệ
Kim máy đột Nhật Organ CP x 12

Kim máy may chuyên dùng

Kim máy đột Nhật Organ CP x 12

Mã SP : CP x 12 Liên hệ
Kim máy may nhật Organ  DP x 134

Kim máy may chuyên dùng

Kim máy may nhật Organ DP x 134

Mã SP : DP x 134 Liên hệ
Kim máy vắt gấu nhật Organ LWx6T

Kim máy may chuyên dùng

Kim máy vắt gấu nhật Organ LWx6T

Mã SP : LWx6T Liên hệ
Kim máy tra tay hàn quốc Organge TVx7

Kim máy may chuyên dùng

Kim máy tra tay hàn quốc Organge TVx7

Mã SP : TVx7 Liên hệ